Archive for Grudzień, 2009

Zajęcie Bukowiny przez rumuńską 8 DP

środa, Grudzień 16th, 2009

3 listopada 1918 r. władzę w Bukowinie przejęła Bukowińska Delegacja Ukraińskiej Rady Narodowej. Tego samego dnia z Bukowiny odmaszerowały do Lwowa oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych, które były tam jedyną siłą militarną.
(więcej…)

Rumuńska okupacja Pokucia w 1919 r.

środa, Grudzień 9th, 2009

Zarówno przedstawiciele delegacji Polski jak i Rumunii uczestniczący w konferencji pokojowej w Paryżu dążyli do utworzenia wspólnej granicy. Odseparowałoby to Czechosłowację i Węgierską Republikę Rad od wpływów sowieckich, a jednocześnie mogłoby stać się podstawą wspólnego frontu antybolszewickiego.

(więcej…)