Rumuńska okupacja Pokucia w 1919 r.

Zarówno przedstawiciele delegacji Polski jak i Rumunii uczestniczący w konferencji pokojowej w Paryżu dążyli do utworzenia wspólnej granicy. Odseparowałoby to Czechosłowację i Węgierską Republikę Rad od wpływów sowieckich, a jednocześnie mogłoby stać się podstawą wspólnego frontu antybolszewickiego.

Continue reading