Bataliony Strzelców

Latem 1926 r. przystąpiono do formowania batalionów strzelców w Chojnicach (I/66 p.p.) i Starogardzie (III/65 p.p.).
Pierwsza obsada oficerska została ustanowiona rozkazem Departamentu I. M.S.Wojsk (L.18716/1926) i ogłoszona w Dzienniku Personalnym nr 32 z 15 sierpnia 1926 r.
Continue reading

ppor. Łukasz Ciepliński

W 62 pp był dowódcą kompanii przeciwpancernej. W bitwie nad Bzurą osłaniał przeprawę pod Witkowicami. Osobiście, ogniem na wprost, zniszczył 6 czołgów, w tym 2 na oczach gen. T. Kutrzeby. Za ten czyn został awansowany na polu walki do stopnia porucznika oraz odznaczony krzyżem Virtuti Militari (przez gen. T. Kutrzebę – odznaczeniem zdjętym z własnego munduru). Sytuację potwierdził sierż. Jan Ostrowski.