Archive for Maj, 2013

Czyżkówko w hołdzie śp. Marszałkowi Piłsudskiemu.

wtorek, Maj 28th, 2013

Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Obywateli przedmieścia Czyżkówko, p. Swakowskiego, ukonstytuowało się Zrzeszenie Towarzystw dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Ojca Narodu.
Akademia żałobna odbyła się 18 maja 1935 r. w sali p. Glapy. Sala tonęła w kwiatach, zieleni i sztandarach, kirem okrytych. Staż honorową pełnili harcerze i harcerki z proporczykami. Obok stanęły sztandary towarzystw: Tow. Robotników Katolickich, Tow. „Jedność”, Tow. śpiewu „Św. Cecylii”, Stow. Młodych Polek „Wiosna” i Stow. Panien Różańca św., jako przedstawiciele organizacyj przedmieścia Czyżkówko. (więcej…)

Sieć lotnisk w Polsce międzywojennej

środa, Maj 22nd, 2013

Załączona mapka przedstawia sieć lotnisk w międzywojennej Polsce. Za rozwój sportów lotniczych odpowiedzialna była Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
(więcej…)

Źle się działo w WIG-u

wtorek, Maj 14th, 2013

Warszawa, 11 czerwca 1928 r. zostało ukończone śledztwo w sprawie nadużyć wykrytych w wojskowym instytucie geograficznym. Akt oskarżenia wraz z dokumentami śledztwa wpłynął do wojskowego sądu okręgowego w Warszawie. (więcej…)

Tablica 62 pp w koszarach przy ul. Warszawskiej

poniedziałek, Maj 13th, 2013

11 maja 2013 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia odnowionego pomnika z tablicą poświęconą żołnierzom 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej poległym podczas II Wojny Światowej. (więcej…)

Orkiestra pułku piechoty

poniedziałek, Maj 13th, 2013

W każdym z pułków piechoty była etatowa orkiestra. Najstarszy podoficer zawodowy pełnił obowiązki tambour-majora. Każdy członek orkiestry powinien umieć grać na conajmniej dwóch instrumentach. (więcej…)

Orkiestra 62 PP Wlkp.

sobota, Maj 11th, 2013

Powstała w marcu 1919 założona przez sierż. Jana Kwiatkowskiego. Od 1920 jej kapelmistrzem był chor. Władysław Tomaszewski od 1924 por. Stanisław Grabowski. Prawdopodobnie była to najlepsza orkiestra okręgu VIII Korpusu w Toruniu. Często zajmowała pierwsze miejsca na konkursach DOK VIII. Koncertowała często poza Bydgoszczą. Posiadała najlepszy zespół symfoniczny. W ramach zespołu działała orkiestra teatralna grająca w Teatrze Miejskim w sezonie 1920-1923 prowadzona przez chor. Władysława Tomaszewskiego.
(więcej…)

Pomnik na dziedzińcu koszarowym

sobota, Maj 11th, 2013

Dziś dwie fotki przedstawiające pomnik 62 pp stojący na dziedzińcu koszarowym.
(więcej…)

Okręg lwowski P.B.K.

czwartek, Maj 9th, 2013

Walne zebranie członków P.B.K.
Okręg lwowski Polskiego Białego Krzyża, stowarzyszenia wyższej użyteczności, odbył w dniu wczorajszym doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie, w świetlicy PPW przy ul. Słowackiego 1. Zebranie zagaił prezes okręgu dyr. Dominik Moszoro. (więcej…)