Czyżkówko w hołdzie śp. Marszałkowi Piłsudskiemu.

Z inicjatywy prezesa Towarzystwa Obywateli przedmieścia Czyżkówko, p. Swakowskiego, ukonstytuowało się Zrzeszenie Towarzystw dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Ojca Narodu.
Akademia żałobna odbyła się 18 maja 1935 r. w sali p. Glapy. Sala tonęła w kwiatach, zieleni i sztandarach, kirem okrytych. Staż honorową pełnili harcerze i harcerki z proporczykami. Obok stanęły sztandary towarzystw: Tow. Robotników Katolickich, Tow. „Jedność”, Tow. śpiewu „Św. Cecylii”, Stow. Młodych Polek „Wiosna” i Stow. Panien Różańca św., jako przedstawiciele organizacyj przedmieścia Czyżkówko. Continue reading

Orkiestra 62 PP Wlkp.

Powstała w marcu 1919 założona przez sierż. Jana Kwiatkowskiego. Od 1920 jej kapelmistrzem był chor. Władysław Tomaszewski od 1924 por. Stanisław Grabowski. Prawdopodobnie była to najlepsza orkiestra okręgu VIII Korpusu w Toruniu. Często zajmowała pierwsze miejsca na konkursach DOK VIII. Koncertowała często poza Bydgoszczą. Posiadała najlepszy zespół symfoniczny. W ramach zespołu działała orkiestra teatralna grająca w Teatrze Miejskim w sezonie 1920-1923 prowadzona przez chor. Władysława Tomaszewskiego.
Continue reading

Okręg lwowski P.B.K.

Walne zebranie członków P.B.K.
Okręg lwowski Polskiego Białego Krzyża, stowarzyszenia wyższej użyteczności, odbył w dniu wczorajszym doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie, w świetlicy PPW przy ul. Słowackiego 1. Zebranie zagaił prezes okręgu dyr. Dominik Moszoro. Continue reading