Archive for Czerwiec, 2013

Pobór rekruta i zaciąg ochotniczy w 1920 r.

piątek, Czerwiec 28th, 2013

(więcej…)

Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem

poniedziałek, Czerwiec 24th, 2013

Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem
Na podstawie porozumienia z kierującymi czynnikami Czerwonego i Białego Krzyża, — wobec konieczności zcentralizowania całokształtu akcji oświatowo-kulturalnej i opieki nad żołnierzem, jednolitego kierownictwa pracą dla wojska społecznych instytucji humanitarnych, — oraz w związku z utworzeniem w najbliższej przyszłości w M. S. Wojsk., osobnej Sekcji Oświaty i Kultury, — zostają ustalone i rozgraniczone agendy Czerwonego i Białego Krzyża, jak następuje: (więcej…)

Polski Biały Krzyż 1919-1921

środa, Czerwiec 19th, 2013

O początkowym okresie działalności PBK (i jego strukturach) można dowiedzieć się z książki Józefa Orłowskiego „Helena Paderewska: na piętnastolecie Jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929. Cz.2: Polski Biały Krzyż dla opieki nad żołnierzem polskim.”, wydanej w 1929 r.
(więcej…)

Polski Biały Krzyż 1925

środa, Czerwiec 19th, 2013

Stsraniem Zarządu Głównego PBK w 1925 r. wydano Kalendarzyk „Rok Polski 1925” z rysunkami prof. Stanisława Noakowskiego, dziekana Politechniki Warszawskiej
(więcej…)

Prezydent w Kowlu

wtorek, Czerwiec 18th, 2013

W 1929 r. Prezydent Rzeczypospolitej, prof. Ignacy Mościcki odbył objazd po wojewodztwie wołyńskim.
(więcej…)

Spis dzieci z czerwca 1926 r.

środa, Czerwiec 12th, 2013

W czerwcu 1926 r. pod kierunkiem M. Falskiego został przeprowadzony spis dzieci 13 roczników urodzonych w latach 1913-1926. Przyjęto w nim kryterium językowe. Spis nie objął m. st. Warszawy i województwa wileńskiego. (więcej…)

Dwóch zecerów…

wtorek, Czerwiec 11th, 2013

Ogłoszenie z 1920 r.

zecerow

W tym czasie funt wieprzowiny kosztował wg cen urzędowych 7 mk.

W stołówce….

wtorek, Czerwiec 11th, 2013

dzwoniec

Virtuti Militari dla Miasta Poznania?

czwartek, Czerwiec 6th, 2013

Wertując cyfrowe strony gazet natrafiłem na taką wzmiankę. Tym jest ona ciekawsza, że do tej pory mówiło się jedynie o Lwowie (22 listopada 1920 r.), Verdun (6 lutego 1921 r.) i Warszawie (9 listopada 1939 r.) jako miastach odznaczonych Virtuti Militari.

VM-Poznania

Czyżby Poznań miał coś, czym się nie chwali?