Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem

Rozdział agend między Czerwonym i Białym Krzyżem
Na podstawie porozumienia z kierującymi czynnikami Czerwonego i Białego Krzyża, — wobec konieczności zcentralizowania całokształtu akcji oświatowo-kulturalnej i opieki nad żołnierzem, jednolitego kierownictwa pracą dla wojska społecznych instytucji humanitarnych, — oraz w związku z utworzeniem w najbliższej przyszłości w M. S. Wojsk., osobnej Sekcji Oświaty i Kultury, — zostają ustalone i rozgraniczone agendy Czerwonego i Białego Krzyża, jak następuje: Continue reading

Virtuti Militari dla Miasta Poznania?

Wertując cyfrowe strony gazet natrafiłem na taką wzmiankę. Tym jest ona ciekawsza, że do tej pory mówiło się jedynie o Lwowie (22 listopada 1920 r.), Verdun (6 lutego 1921 r.) i Warszawie (9 listopada 1939 r.) jako miastach odznaczonych Virtuti Militari.

VM-Poznania

Czyżby Poznań miał coś, czym się nie chwali?