2/1st Pioneer Battalion 2 AIF

2/1st Pioneer Batalion powstał w Sydney w maju 1940 r. Ohotnicy pochodzili z z całej Nowej Południowej Walii, a wyjątkowo, dwóch sierżantów służyło w 1st Pioneer Battalion podczas pierwszej wojny światowej. W czerwcu batalion przeniósł się do obozu wojskowego Greta. Pod koniec września 1940 r. wypłynął z Sydney jako jednostka wsparcia I Korpusu Australijskiego na Bliskim Wschodzie. Konwój osiągnął Suez 2 listopada i batalion przetransportowany został pociągiem do Palestyny, gdzie rozbili obóz w Julis. W styczniu 1941 r. opuścił Palestynę i przeniósł się do Tobruku, gdzie został podporządkowany dowództwu 6 Australijskiej Dywizji Piechoty. Batalion natychmiast udrożnił port, naprawił drogi i zajął się odzyskiwaniem materiałów saperskich. Continue reading

Witold Butler (1889 – po 1930)

Dowódca 1 batalionu saperów wielkopolskich (XV bsap), ppłk. Wojska Polskiego. Urodził się 8 stycznia 1889 r. w majątku Dorosiny (na Litwie), w rodzinie głównego leśniczego Eustachego i Zofii z Pawłowiczów. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Bobrujsku i Aleksiejewską Szkołę Wojenną. W armii rosyjskiej służył zawodowo od 1 IX 1910 r. Po ukończeniu szkoły wojskowej w Moskwie, 6 VIII 1912 r. został mianowany ppor. wojsk inżynieryjnych. Continue reading