Korpus podoficerski 62 p.p.

O ile ustalając skład korpusu oficerskiego pułku można posiłkować się Listami Starszeństwa i Rocznikami Oficerskimi, to w przypadku korpusu podoficerskiego takiej możliwości nie mamy. Można posiłkować się listami odznaczeniowymi, rozkazami, a także artykułami prasy lokalnej i wojskowej. Continue reading

Uroczystości wojskowe w Bydgoszczy

Dzień 4-go sierpnia 1924 r. był dniem uroczystym dla garnizonu bydgoskiego. Obchodzono tam bowiem parę różnorodnych świąt wojskowych, które zaszczycił swoją obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej. Był to drugi dzień pobytu p. Prezydenta w grodzie nad Brdą. Pierwszy poświęcony był sprawom cywilnym, drugi – prawie wyłącznie wojskowym. Continue reading

Poświęcenie toru wyścigów konnych

W dniu 8 lipca 1928 r. odbyło się w Kapuściskach Małych pod Bydgoszczą poświęcenie nowego toru wyścigowego, wybudowanego staraniem wielkopolskiego Towarzystwa wyścigów konnych, z uwzględnieniem nowoczesnych wymogów w tej dziedzinie. W poświęceniu wziął udział m.in. dyr. dep. chowu koni w ministerstwie spraw wewnętrznych, p. Jurjewicz.
Continue reading

1 sierpnia

Przebywający na urlopie w Warszawie [żołnierze „kompanii warszawskiej” 27 WDP AK] utrzymują ścisły kontakt ze swoją dywizją przez bazę zaopatrzeniową w Warszawie. Codziennie cała grupa spotyka się przed południem w gościnnym mieszkaniu pchor. „Makiny” – państwa Sommerów na Hożej.
Pierwszego sierpnia przychodzi tutaj jak zwykle por. „Piotr” [Zdzisław Zołociński]. Opowiada zebranym o spotkaniu w dniu wczorajszym z kpt. „Sawą” (Mieczysław Kurkowski), zastępcą ppłk. „Radosława”, dowódcy Kedywu KG AK. Continue reading