Archive for Sierpień, 2013

Sztandar 7 p.s.wlkp.

czwartek, Sierpień 22nd, 2013

1 marca 1919 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 7. psw ufundowanego przez społeczeństwo Chodzieży. Rodzicami chrzestnymi byli: Melania Szulczewska ze Strzelec i dr Zbigniew Jerzykowski – starosta chodzieski.
(więcej…)

Korpus podoficerski 62 p.p.

poniedziałek, Sierpień 19th, 2013

O ile ustalając skład korpusu oficerskiego pułku można posiłkować się Listami Starszeństwa i Rocznikami Oficerskimi, to w przypadku korpusu podoficerskiego takiej możliwości nie mamy. Można posiłkować się listami odznaczeniowymi, rozkazami, a także artykułami prasy lokalnej i wojskowej. (więcej…)

Uroczystości wojskowe w Bydgoszczy

czwartek, Sierpień 8th, 2013

Dzień 4-go sierpnia 1924 r. był dniem uroczystym dla garnizonu bydgoskiego. Obchodzono tam bowiem parę różnorodnych świąt wojskowych, które zaszczycił swoją obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej. Był to drugi dzień pobytu p. Prezydenta w grodzie nad Brdą. Pierwszy poświęcony był sprawom cywilnym, drugi – prawie wyłącznie wojskowym. (więcej…)

Poświęcenie toru wyścigów konnych

czwartek, Sierpień 8th, 2013

W dniu 8 lipca 1928 r. odbyło się w Kapuściskach Małych pod Bydgoszczą poświęcenie nowego toru wyścigowego, wybudowanego staraniem wielkopolskiego Towarzystwa wyścigów konnych, z uwzględnieniem nowoczesnych wymogów w tej dziedzinie. W poświęceniu wziął udział m.in. dyr. dep. chowu koni w ministerstwie spraw wewnętrznych, p. Jurjewicz.
(więcej…)

Reklama z 1925 r.

środa, Sierpień 7th, 2013

Co prawda nie było to aż tak dawno, ale w tym zakładzie stawiałem swoje pierwsze zecerskie kroki…
(więcej…)

1 sierpnia

czwartek, Sierpień 1st, 2013

Przebywający na urlopie w Warszawie [żołnierze „kompanii warszawskiej” 27 WDP AK] utrzymują ścisły kontakt ze swoją dywizją przez bazę zaopatrzeniową w Warszawie. Codziennie cała grupa spotyka się przed południem w gościnnym mieszkaniu pchor. „Makiny” – państwa Sommerów na Hożej.
Pierwszego sierpnia przychodzi tutaj jak zwykle por. „Piotr” [Zdzisław Zołociński]. Opowiada zebranym o spotkaniu w dniu wczorajszym z kpt. „Sawą” (Mieczysław Kurkowski), zastępcą ppłk. „Radosława”, dowódcy Kedywu KG AK. (więcej…)