Archive for Sierpień, 2014

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza

wtorek, Sierpień 26th, 2014

Celem działania Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, które było kontynuatorem pracy prowadzonej przez Polski Biały Krzyż, była mobilizacja społeczeństwa do pomocy żołnierzom i ich rodzinom (w rożnych formach) oraz opieka nad zwalnianymi z wojska rezerwistami.

W Bydgoszczy powstał oddział TPŻ, którego zarząd ukonstytuował się w składzie:
– Zygmunt Fol – przewodniczący
– Irena Skarżyńska – zastępca przewodniczącego
– Zofia Grudowska – sekretarz
– Leon Rudolf – skarbnik

W roku 1950 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza zostało przemianowane na Ligę Przyjaciół Żołnierza, której kontynuatorką od 1962 r. jest Liga Obrony Kraju.

źródło: J.Bart./BydPRW45/32

Military Cross & Two Bar

poniedziałek, Sierpień 11th, 2014

21 nazwisk, w tym 4 Australijczyków:

Saperzy:
Kapitan Oliver Holmes Woodward CMG, MC & Two Bars (1st Australian Tunneling Company)
(8 October 1885 – 24 August 1966) was an Australian metallurgist, mine manager and soldier noted for his tunneling activities at the Ypres Salient during the First World War

Piechota:
Dadson L., 1st Aust. Inf. Bn.
Lynas W.J.D., 16th Aust. Inf. Bn.
Meyers E.H.W., 9th Aust. Inf. Bn.

oraz pilot (latał w RFC)
Lotnictwo:
Cowper Andrew King MC & Two Bars
(16 November 1898 – 25 June 1980) was an Australian fighter pilot and flying ace of the First World War

Strona o mostach składanych

niedziela, Sierpień 10th, 2014

mosty składane – ciekawe kompendium wiedzy o saperskich mostach składanych

„Wiadomości Bydgoskie”

sobota, Sierpień 9th, 2014

Taki tytuł nosiła pierwsza gazeta wydawana w języku polskim w Bydgoszczy po wyzwoleniu miasta w 1945 r. W nieistniejącej już hali zecerni i portierni (jedynego ogrzewanego pomieszczenia) Zakładów Graficznych „Bibkioteki Polskiej” (późniejszej Drukarni Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przy ul. Jagiellońskiej 1) do ręcznego składania i drukowania „Wiadomości Bydgoskich” przystąpili zecerzy: Kazimierz Boiński, Bolesław Bonczyk, Jan Dzięcielak,  Roman Masłowski, Hieronim Rumiński, Jan Szczęsny; chemigrafowie: Mieczysław Karabasz, Henryk Piaskowski; maszyniści: Alfred Cypress, Edmund Maternowski i Franciszek Maternowski.
Pierwszy numer ukazał się 28 stycznia 1945 r. 2 marca 1945 r. zaprzestano wydawania „Wiadomości Bydgoskich”. Dwa dni później ukazał się pierwszy numer dziennika „Ziemia Pomorska”.

Obsada personalna dowódca 15 Dywizji Piechoty

sobota, Sierpień 9th, 2014

Dowódcy dywizji:
gen. ppor. Kazimierz Grudzielski; od 12.03.1919 r. do 25.06.1919 r.
płk Albin Jasiński; od 25.06.1919 r. do 27.04.1920 r.
gen. Władysław Jung; od 27.04.1920 r. do 4.06.1924 r.
płk/gen. bryg. Wiktor Thommee; od 25.06.1924 r. do .11.1934 r.
płk/gen. bryg. Jan Chmurowicz; od 15.12.1934 r. do .08.1937 r.
gen. bryg. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski; od 19.08.1937 r. do 1939 r.

Dowódcy piechoty dywizyjnej:
płk piech./gen. bryg. Jan Tabaczyński (od VII 1923[1] – V 1925 → dowódca 20 DP)
płk piech. Kazimierz Łukoski (VIII 1925 – 7 III 1927 → dowódca 11 DP)
kontradm. Wacław Kłoczkowski (7 III – VII 1927 → stan spoczynku)
płk dypl. Henryk Pomazański (VII 1927 – XII 1934 → pomocnik dowódcy OK Nr I do spraw uzupełnień)
płk dypl. Józef Jaklicz (XII 1934 – X 1935 → szef Oddziału III SG WP)
płk piech. Albin Skroczyński (1936-1939)

Szefowie sztabu:
mjr SG Józef Jaklicz (od IV 1920)
kpt. SG Tadeusz Kadyi de Kadyihaza (od IV 1921)
kpt. SG Jan Maliszewski (III – X 1923)
mjr SG Stanisław Marian Krzysik (X 1923 – X 1925)
mjr SG Zygmunt Berling (X 1925 – II 1927 → szef Oddziału Wyszkolenia Sztabu DOK Nr V)
mjr dypl. Władysław Bartosik (X 1927 – IV 1929 → szef Oddziału Wyszkolenia Dowództwa KOP)
mjr dypl. Wiktor Pawłowicz (IV 1929 – III 1931 → dowódca baonu w 24 pp)
mjr dypl. Jan Karol Antoni Kozierowski (III 1931 – I 1934 → dowódca baonu w 59 pp)
mjr dypl. Stanisław Sulma (od I 1934)
ppłk dypl. Józef Drotlew (do IX 1939 → Oflag VII A Murnau)

Kontradmirał – piechociarzem

piątek, Sierpień 8th, 2014

Zaiste dziwny to przypadek, ale się taki zdarzył. W 1927 r. w dyspozycji dowódcy 15 Dywizji Piechoty, gen. bryg. Wiktora Thommee, znajdował się kontradmirał Wacław Kłoczkowski. Dziennikiem Personalnym z 17 marca 1927 r. został mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej (pedekiem) 15 DP. Stanowisko objął po płk. Kazimierzu Łukoskim. W lipcu 1927 r. podjęta została decyzja o przeniesieniu admirała w stan spoczynku i wyznaczeniu na to stanowisko płk. SG Henryka Pomazańskiego. Ostatecznie w stan spoczynku przeszedł z dniem 30 września 1927 r.
Odsunięcie kontradm. Kłoczkowskiego z wysokiego stanowiska w Kierownictwie Marynarki Wojennej (zastępca szefa) miało związek z tzw. aferą minową. W 1927 r. Szefem Kierownictwa Marynarki Wojennej był komandor Jerzy Świrski – nasz bohater nie mógł więc objąć żadnego stanowiska w KMW ani w MSWojsk. Mimo wszystko takie mianowanie trudno wytłumaczyć.

Piłsudski w Bydgoszczy w 1921 r.

sobota, Sierpień 2nd, 2014

Znana jest wizyta Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy 6-7 czerwca 1921 r. ale podobnież Piłsudski po wizycie w Koninie 10 lipca 1921 r. (wręczenie chorągwi stacjonującemu tam 18 Pułkowi Piechoty) niespodziewanie wyjechał do Bydgoszczy, gdzie w tamtejszych warsztatach kolejowych doszło do wystąpień robotników przeciwko pracodawcom.