Sarneński establishment (1933)

starosta sarneński – dr Franciszek Grzesik
starościna – Olga Grzesikowa
referent bezpieczeństwa – M. Tkaczuk
referent wojskowy – M. Rudnicki, prezes PCK w powiecie
buchalter wydziału powiatowego – J. Klimuk
technik wydziału powiatowego – J. Szubartowski
kierownik Kasy Chorych – Irena Zonenberg
prezes BBWR w powiecie – Wacław Korejwo (Poseł na Sejm z Okręgu nr 60 – Pińsk, prezes Powiatowej Rady BBWR)
burmistrz m. Sarny – E. Sierakowski
naczelnik 7 Oddziału Drogowego PKP – inż. Jan Majewski
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – inż. A. Maślijewicz
kierownik Urzędu Skarbowego – Hipolit Siezieniewski
sekretarz sejmiku powiatowego – Jan Kocioł
dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności – Stanisław Rejowski (od 1929 ?)
Inspektor Oświaty Pozaszkolnej – Jan Kochańczyk
dyrektor Szkoły Powszechnej w Sarnach – Józef Woś
komendant garnizonu – mjr Ksawery Wierzbowski (1933-1938)
dowódca pułku KOP „Sarny” – płk. dypl. Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (1930-1936?)
sędzia – Wilczkowski
nauczyciele gimnazjum sarneńskiego:
prof. Durska
prof. Król
prof. Turkówna
p. Łentowska, p. Andrzen

Adolf Bohusz-Szyszko – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Michał Parczewski – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Kazimierz Makarewicz – skarbnik Rady Powiatowej BBWR

bracia Wiązewscy – właściciele kina w Sarnach
inż Kamil Jarmulski – znany na terenie powiatu
dyrektor szkoły – p. Woźny
Kierownik Państwowej Szkoły Wędrownej w Dorotyczach pod Sarnami – p. Kwaśniewski

Zygmunt Kłoczkowski – szef oddziału tygodnika „Wołyń” w Sarnach

p. Puławski – Prezes Wołyńskiej Grupy Parlamentarnej
p. Michalski – inspektor samorządowy
M. Lipiński – instruktor powiatowy (PCK, LOPP?)
Wołyń, nr 43-45