Czasopisma saperskie (1922-1939)

Polskie fachowe czasopiśmiennictwo wojskowe z okresu międzywojennego jest dla historyka wojskowości bardzo cennym źródłem informacji. Źródłem tym cenniejszym im bardziej nie zastąpionym, w kontekście olbrzymich strat w polskim zasobie archiwalnym poniesionych w toku działań wojennych i okupacji. Stanowi ono także— często niedoceniane — świadectwo poglądów jakie prezentowała ówczesna kadra na ważne dla niej zagadnienia, tak historyczne, szkoleniowe jak i teoretyczne. W okresie międzywojennym ukazywało się 288 czasopism wydawanych przez instytucje i organizacje wojskowe.
W czasopismach tych często publikowano dokumenty, które nie zachowały się, artykuły poruszające szeroko i wnikliwie wiele niezmiernie ciekawych tematów tym ciekawszych, że pisanych przez wysoko kwalifikowanych fachowców i praktyków wojskowych. Szczególnie cenne są artykuły dotyczące wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, autorami których byli niejednokrotnie nie tylko świadkowie ale i kreatorzy opisywanych epizodów wojennych.
Continue reading

Bydgoska wieża spadochronowa

Bydgoska wieża do skoków spadochronowych wyższa od warszawskiej.
Budowana, staraniem Sekcji Szybowcowej przy Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, wieża do skoków spadochronowych będzie wysoka na 39 metrów.
Znajdująca się na terenie Wystawy Metalurgicznej w Warszawie wieża ma tylko 35 metrów.
KB 36/15/213/9 (1936-09-13)