Wieża spadochronowa w Kowlu

wieza Pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa. Na zdjęciu – pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa LOPP, wybudowana w Kowlu, ze składek pracowników kolejowych Dyrekcji Radomskiej PKP.

Źródło: Goniec Częstochowski – 3 kwietnia 1938 r., Rok XXXIII, nr 77

Manewry

Bez ruchu każą tkwić nam tu,
Jak długo – nie pamiętam już;
Brak nam powietrza słów i snu,
W gardłach – zaschniętej śliny kurz.
Jak okiem sięgnąć w strony dwie –
Okopów linie ciągną się,
A my czekamy – mija czas
I do ataku wciąż nie posyłają nas.

Powiecie – śpieszyć się nie ma gdzie!
I to jest prawda – co tu kryć?
Lecz gdy w okopy nas się śle
To kiedyś atak musi być!
Jedna jest tylko droga stąd,
Gdzie horyzonty wrogie się mglą;
Inaczej zaś polowy sąd,
A dać się swoim – to już gruby błąd!
Continue reading

Kapelanowie 24 pułku piechoty

Pierwszym kapelanem 24 pułku piechoty był ks. Paweł Milik, który pełnił posługę duszpasterską od 4 listopada 1918 r.
(Dz.Rozk.Wojsk., 1919, R. 2, nr 48, poz. 1550, s. 1143, Warszawa, dnia 3 maja 1919 r.)
(Zarządzenie ks. Biskupa Wojsk Polskich z 28 kwietnia 1919 r.)

Kolejni:
– ks. Bronisław Michalski (gdzieś między grudniem 1919 r. a grudniem 1920 r.)

Ostatni
– ks. Adolf Kryński; ranny w czasie kampanii 1939 r. Internowany w obozach jenieckich, m.in. od 06.12.1939 w oflagu IX A/Z Rotenburg. Stamtąd 18.04.1940, z pogwałceniem konwencji haskiej, jako jeniec wojskowy przesłany do obozu koncentracyjnego KL Buchenwald, a następnie 07.07.1942 do obozu koncentracyjnego KL Dachau, gdzie zginął (prawd. zamordowany — rozstrzelany) / .

1590 Humane Warszawa

1590

This family was inspired by a font carved circa 1590 for a Polish editor. We don’t know who was the punchcutter, nor the printer’s name. We have added the special East European diacritics (Czech, Hungarian, Romanian, Croatian, Slovak, Slovenian, Sorbian )as the original font has only the Polish accents.

It is a Garamond type, like our 1592 GLC Garamond or 1589 Humane Bordeaux, rough and a little approximate, but attractive.

http://www.myfonts.com/fonts/glc/1590-humane-warszawa/

Szkolnictwo wojskowe do 1921 r.

Według „Raportu o szkolnictwie wojennym. Stan od sierpnia 1917 r. do 31 grudnia 1920 r.” Szkołę Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy ukończyło 543 oficerów, a w 1921 r. ukończyć miało dalszych 388.

Zakres nauczania szeregowych

16363/III. Wobec:
1. dużego procentu analfabetów wśród wcielonych ostatnio rekrutów;
2. braku oficerów w oddziałach — przymusowe nauczanie żołnierzy (instrukcja O. 20/1921, o przymusowem nauczaniu żołnierzy) normuję od 15. maja r.b. następująco: Continue reading

Dary Polskiego Białego Krzyża

3625/L.t. Mund. Rozporządzenie M. S. Wojsk. Dep. VII. Intendentury L. 6512/22. W. M. I. z 3/II.1922 r. podaję do wiadomości i zastosowania się:
Na skutek interwencji Polskiego Białego Krzyża wyjaśniam, że dary uskutecznione przez tę Instytucję na rzecz poszczególnych żołnierzy, którzy kwitują ich odbiór z P.B.K. swojem indywidualnem stwierdzeniem winne być traktowane, jako ich prywatna własność.
Odbieranie zatem od żołnierzy wspomnianych darów, względnie (w razie ich utraty), ściąganie jakichkolwiek należytości, jest niewłaściwe, jako sprzeczne z intencją ofiarodawcy.

Źródło: Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu Korpusu nr 8, 1922, R. 4, nr 21, poz. 10 z 18 lutego 1922 r.