Czcionka, font, a może krój pisma…

Ładnie to ujął Adam Twardoch:

W polskim zecerstwie mieliśmy trzy pojęcia:
* czcionka – metalowy słupek
* komplet czcionek lub matryc – ilościowy zestaw czcionek lub matryc poszczególnych liter alfabetu, cyfr i innych znaków tego samego kroju, odmiany i stopnia pisma, wykonany na podstawie ceduły odlewniczej dla czcionek i pojemności magazynu odpowiedniej składarki dla matryc. Zasadę ustalania kompletu czcionek reguluje norma BN-72/7442-13. [Andrzej Tomaszewski, Mieczysław Druździel „Inwentarium wiedzy o poligrafii”, Ossolineum 1989]
* garnitur pisma – zestaw wszystkich stopni jednej odmiany kroju pisma drukarskiego [ibidem]
Continue reading

Absztyfikanci Grubej Berty

Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Continue reading

Do prostego człowieka

W wierszu moim zwracałem się wyraźnie do wszystkich narodów, aby w chwili decydującej przeciwstawiły się wojnie zaborczej, którą – jako człowiek uczciwy i rozsądny – uważam za zbrodnię. Absurdem jest przypuszczać, że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w obronie niepodległości kraju.

– Julian Tuwim

Continue reading

Echa uroczystości rocznicowych

15-LECIE XV DYWIZJI PIECHOTY
W dniach 16 i 17 b.m. w Bydgoszczy odbyły się uroczystości 15-lecia XV dywizji piechoty wielkopolskiej, w skład której wchodzą: 59 p.p., 61 p.p., 62 p.p., 15 p.a.l. oraz 15-lecie Szkoły Podchorążych dla Podoficerów, 16 pułk ułanów, 10-lecia 11 d.a.k. i dorocznego święta 1 batalionu strzelców.
Uroczystości rozpoczęły się w dniu 16 czerwca na placu ćwiczeń w Jachcicach, uroczystym apelem i capstrzykiem poległych. Raport od wszystkich pułków odebrał inspektor armii gen. dyw. Aleksander Osiński.
W dniu 17 b.m. w rannych godzinach na plac ćwiczeń w Jachcicach podążyła cała Bydgoszcz, aby zobaczyć uroczystą mszę polową i rewię wojska. Na placu w Jachcicach zebrały się wszystkie formacje wojskowe, obchodzące swe święto oraz P.W. Przedstawiciel Prezydenta R.P. gen. dyw. Osiński odebrał od dowódcy 15-ej dywizji piechoty gen. bryg. Wiktora Thommée raport, po czym dokonał przeglądu wojsk. Po przeglądzie nastąpiła msza polowa, którą celebrował J.E. ks. biskup polowy Józef Gawlina. Po nabożeństwie odbyła się defilada wszystkich formacji wojskowych i oddziałów P. W., którą przyjął inspektor armii gen. dyw. Osiński w towarzystwie J.E. ks. biskupa polowego Gawliny, dowódcy O.K. VIII gen. bryg. Stefana Pasławskiego i wicewojewody poznańskiego Kautskiego. Po defiladzie odbył się wspólny obiad żołnierski.

Kurjer Warszawski, dnia 18 czerwca 1934 r. No 165, s. 4

59 pułk piechoty wielkopolskiej – obsada personalna (1929)

dowódca pułku – płk dypl. Wolikowski Romuald
zastępca dowódcy – ppłk Królikowski Julian
adiutant – kpt. Slizewicz W.
naczelny lekarz – mjr dr Jakliński Henryk
d-ca drużyny dowódcy pułku – por. Stęszewski J.
d-ca plutonu artylerii – por. Marcinkiewicz J.
d-ca plutonu pionierów – por. Haczyński K.
d-ca plutonu łączności – por. Babraj E.
kapelmistrz – por. Skupieński Ignacy
Continue reading