Archive for Kwiecień, 2016

Czcionka, font, a może krój pisma…

piątek, Kwiecień 29th, 2016

Ładnie to ujął Adam Twardoch:

W polskim zecerstwie mieliśmy trzy pojęcia:
* czcionka – metalowy słupek
* komplet czcionek lub matryc – ilościowy zestaw czcionek lub matryc poszczególnych liter alfabetu, cyfr i innych znaków tego samego kroju, odmiany i stopnia pisma, wykonany na podstawie ceduły odlewniczej dla czcionek i pojemności magazynu odpowiedniej składarki dla matryc. Zasadę ustalania kompletu czcionek reguluje norma BN-72/7442-13. [Andrzej Tomaszewski, Mieczysław Druździel „Inwentarium wiedzy o poligrafii”, Ossolineum 1989]
* garnitur pisma – zestaw wszystkich stopni jednej odmiany kroju pisma drukarskiego [ibidem]
(więcej…)

Absztyfikanci Grubej Berty

wtorek, Kwiecień 19th, 2016

Absztyfikanci Grubej Berty
I katowickie węglokopy,
I borysławskie naftowierty,
I lodzermensche, bycze chłopy.
Warszawskie bubki, żygolaki
Z szajką wytwornych pind na kupę,
Rębajły, franty, zabijaki,
Całujcie mnie wszyscy w dupę.
(więcej…)

Do prostego człowieka

wtorek, Kwiecień 19th, 2016

W wierszu moim zwracałem się wyraźnie do wszystkich narodów, aby w chwili decydującej przeciwstawiły się wojnie zaborczej, którą – jako człowiek uczciwy i rozsądny – uważam za zbrodnię. Absurdem jest przypuszczać, że nie odczuwam czci dla bohaterstwa w obronie niepodległości kraju.

– Julian Tuwim

(więcej…)

Pomnik w koszarach 61 pułku piechoty

poniedziałek, Kwiecień 18th, 2016

Rok 1937, koszary przy ul. Północnej (obecnie ul. Powstańców Warszawy)

pomnik

Ludzie kontra króliki

piątek, Kwiecień 15th, 2016

rabbiter

Znalezione na: http://nektonemo.livejournal.com/6962840.html

Echa uroczystości rocznicowych

środa, Kwiecień 13th, 2016

15-LECIE XV DYWIZJI PIECHOTY
W dniach 16 i 17 b.m. w Bydgoszczy odbyły się uroczystości 15-lecia XV dywizji piechoty wielkopolskiej, w skład której wchodzą: 59 p.p., 61 p.p., 62 p.p., 15 p.a.l. oraz 15-lecie Szkoły Podchorążych dla Podoficerów, 16 pułk ułanów, 10-lecia 11 d.a.k. i dorocznego święta 1 batalionu strzelców.
Uroczystości rozpoczęły się w dniu 16 czerwca na placu ćwiczeń w Jachcicach, uroczystym apelem i capstrzykiem poległych. Raport od wszystkich pułków odebrał inspektor armii gen. dyw. Aleksander Osiński.
W dniu 17 b.m. w rannych godzinach na plac ćwiczeń w Jachcicach podążyła cała Bydgoszcz, aby zobaczyć uroczystą mszę polową i rewię wojska. Na placu w Jachcicach zebrały się wszystkie formacje wojskowe, obchodzące swe święto oraz P.W. Przedstawiciel Prezydenta R.P. gen. dyw. Osiński odebrał od dowódcy 15-ej dywizji piechoty gen. bryg. Wiktora Thommée raport, po czym dokonał przeglądu wojsk. Po przeglądzie nastąpiła msza polowa, którą celebrował J.E. ks. biskup polowy Józef Gawlina. Po nabożeństwie odbyła się defilada wszystkich formacji wojskowych i oddziałów P. W., którą przyjął inspektor armii gen. dyw. Osiński w towarzystwie J.E. ks. biskupa polowego Gawliny, dowódcy O.K. VIII gen. bryg. Stefana Pasławskiego i wicewojewody poznańskiego Kautskiego. Po defiladzie odbył się wspólny obiad żołnierski.

Kurjer Warszawski, dnia 18 czerwca 1934 r. No 165, s. 4

ANZAC Day 2016

czwartek, Kwiecień 7th, 2016

ANZAC Day 2016

59 pułk piechoty wielkopolskiej – obsada personalna (1929)

wtorek, Kwiecień 5th, 2016

dowódca pułku – płk dypl. Wolikowski Romuald
zastępca dowódcy – ppłk Królikowski Julian
adiutant – kpt. Slizewicz W.
naczelny lekarz – mjr dr Jakliński Henryk
d-ca drużyny dowódcy pułku – por. Stęszewski J.
d-ca plutonu artylerii – por. Marcinkiewicz J.
d-ca plutonu pionierów – por. Haczyński K.
d-ca plutonu łączności – por. Babraj E.
kapelmistrz – por. Skupieński Ignacy
(więcej…)

5 pułk strzelców wielkopolskich (59 pp) – obsada oficerska 1919

poniedziałek, Kwiecień 4th, 2016

dowódca pułku – mjr. Wrzalinski
adiutant – por. Siudziński
pomocnik – asp. of. Janowski
oficer łączności – ppor. Gutorski
oficer wywiadowczy – ppor. Kaźmierski
oficer broni – kpt. Kokular
oficer oświatowy – asp. od. Poczekaj
lekarz pułkowy – por. lek. Kruschka
oficer taborowy – ppor. Bessert
(więcej…)