Tor ślizgowy w Kowlu

Otwarcie toru ślizgowego 50 p. p.
Niedawno utworzony nasz klub przystąpił w ub. roku do urządzenia toru ślizgowego. Było to ciężkie zadanie i trzeba było pracować z zaparciem siebie, w warunkach trudnych i przy skąpych środkach. Jednak z hasłem „w jedności siła” dokonaliśmy dzieła i już w dniu 14.I b. r. ślizgawkę można było oddać do użytku członków klubu.
Continue reading

Odlewnia czcionek Jan Idźkowski i S-ka

W 1909 r. Jan Idźkowski i Józef Drozdowski uruchomili w Warszawie przy ul. Ogrodowej odlewnię czcionek występującą od tej pory pod nazwą Jan Idźkowski i S-ka. W 1915 r. wspólnikiem, a od 1921 r. kierownikiem został Tadeusz Drozdowski, przy czym spadkobiercy Jana Idźkowskiego zachowali swe udziały i pewien wpływ na zarząd.
W 1920 r. odlewnia przeniosła się z ul. Ogrodowej do własnej siedziby przy ul. Rejtana 16. W 1937 r. spółka nabyła urządzenia dawnej odlewni czcionek Samuela Orgelbranda od drukarzy-braci Kazimierza i Eugeniusza Koziańskich (w 1919 r. przejęli majątek upadłego przedsiębiorstwa Samuela Orgelbranda Synowie). Jednocześnie trwała rozbudowa siedziby przy ul. Rejtana 16. W nowoczesnym budynku przewidywano uruchomienie produkcji matryc linotypowych przez firmę Tadeusz Drozdowski i S-ka będącą przedstawicielem firmy Linotype w Polsce.
Continue reading