Oficerowie rezerwy

1934

KAPITANOWIE.

Bałtarowicz Rudolf, mr. (15. 4. 1893) P.K.U. Warszawa M. IIII.
Czyźewski-Czyżowski Józef (28. 8. 1890) PP.K.U. Kowel
Adamczyk Jan (21. 1. 1893) P.K.U. Sarny
Argasiński Czesław (13. 7. 1896) P.K.U. Kowel
Soika Stanisław (20. 8. 1895) P.K.U. Sarny
Hoffman Jakób (19. 3. 1896) P.K.U. Równe
Kienzier Jerzy Tadeusz Stanisław, inż. (16. 4. 1899) P.K.U. Chełm

PORUCZNICY.

WróbIewski Tadeusz (4. 8. 1894) P.K.U. Kowel
Becher Leon, dr. (12. 12. 1893) P.K.U. Równe
Fassier Leon (9. 7. 1893) P.K.U. Równe
Kawik Józef (19. 7. 1896) P.K.U. Lwów M.
Zięba Tadeusz Mieczysław, inż. (10. 5. 1897) P.K.U. Sarny
Plesner Edward Jan (22. 7. 1894) P.K.U. Chełm
Blau Juljusz (21. 2. 1896) P.K.U. Lwów M.
Pliszewski Tadeusz (4. 6. 1898) P.K.U. Lwów M.
Duda Michał (20. 10. 1893) P.K.U. Lwów M.
Pesches Józef Marceli (22. 7. 1894) P.K.U. Warszawa M. Uli.
Jasiński Jan (12. 8. 1895) P.K.U. Kowel
Sokół Bolesław (25. 9. 1894) P.K.U. Warszawa M. III.
Tyć Włodzimierz (29. 9. 1892) P.K.U. Kowel
Biczyński Wiktor Stefan (19. 12. 1894) PiK.U. Zamość
Mazurek Wojciech, mr. (15. 4. 1894) P.K.U. Chełm
Nowakowski Leon (18. 9. 1895) P.K.U. Kowel
Pietrzykowski Jerzy (27. 3. 1896) P.K.U. Sarny
Sawicki Mieczysław (23. 4. 1896) P.K.U. Włodzimierz
Kulpiński Aleksander (23. 11. 1894) P.K.U. Równe
Kobyliński Józef (26. 9. F897) P.K.U. Sarny
Bielski Antoni (23. 3. 1897) P.K.U. Kowel
Kozierowski Lech Bronisław, mr. (10. 10. 1895) P.K.U. Warszawa M. III.
Baran Władysław, inż. (28. 6. 1894) P.K.U. Sarny
Mękarski Włodzimierz (18. 1. 1900) P.K.U. Równe
Rojecki Józef (16. 8. 1893) P.K.U. Sarny
Klein Adolf (8. 7. 1900) P.K.U. Warszawa M. III.
Mazur Lambert (16. 4. 1898) P.K.U. Łuck
Hayny Michał (2. 5. 1902) P.K.U. Lwów M.
Budzyński Leonard (30. 10. 1900) P.K.U. Kowel
Korfman Józef (29. 1. 1900) P.K.U. Kowel

PODPORUCZNICY.

Juszczak Kazimierz (18. 2. 1894) P.K.U. Kowel
Bałaban Emanuel (10. 2. 1893) P.K.U. Lwów M.
Błaszkiewicz Walerjan (10. 4. 1896) P.K.U. Kowel
Schreier Izrael (9. 9. 1893) P.K.U, Równe
Pszczółkowski Konstanty (1. 4. 1896) P.K.U. Kowel
Dewiński Leonard Jan Adolf (10. 1. 1894) P.K.U. Kowel
Siemeniuk Ajfał (2. 11. 1895) P.K.U. Włodzimierz
Reichel Bronisław (20. 3. 1897) P.K.U. Lwów M.
Krasnosielecki Szymon (2. 2. 1896) P.K.U. Warszawa M. HI.
Orłowski Józef (30. 4. 1897) P.K.U. Kowel
Pacewicz Aleksander (24. 8. 1894) P.K.U. Warszawa M. UL
Biernacki Władysław (12. 1. 1895) P.K.U. Łuck
Paszkiewicz Grzegorz (14. 11. 1894) P.K.U. Równe
Oryszewski Bolesław (28. 11. 1897) P.K.U. Równe
Wickiewicz Stanisław (2U. 10. 1897) P.K.U. Łuck
Mysłakowski Kazimierz (8. 2. 1893) P.K.U. Warszawa M. III.
Smutek Eugenjusz (1. 11. 1899) P.K.U. Warszawa M. III.
Lubliner Wilhelm, dr. (6. 1. 1898) P.K.U. Lwów M.
Klahr Lejb (11. 5. 1898) P.K.U. Lwów M.
Idzikowski Tadeusz (6. 10. 1898) P.K.U. Kowel
Ciepielewski Jan (20. 10. 1899) P.K.U. Równe
Jahn Bronisław (10. 7. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Nowodworski Bronisław (11. 7. 1898) P.K.U. Kowel
Weber Antoni Oktaw (22. S. 1898) P.K.U. Równe
Kozula Władysław Stefan (26. 8. 1902) P.K.U. Lwów M.
Brolik Leon Jan (5. 4. 1897) P.K.U. Lwów M.
Kaliszczak Karol (17. 1. 1899) P.K.U. Włodzimierz
Sadowski Leon Józef, inż. (24. 7. 1898) P.K.U. Warszawa M. III.
Walicki Henryk (5. 12. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Bienia Jan (L 8. 1901) P.K.U. Kowel
Zipper Emanuel (11. 11. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Szuszko Izydor (25. 2. 1898) P.K.U. Kowel
Wiśniewski Kazimierz Feliks (301. 5. 1901) P.K.U. Kowel
Gajewski Tomasz (22. 10. 1896) P.K.U. Lwów M.
Procyk Jerzy (7. 3. 1900) P.K.U. Lwów M.
Woś Jan (12. 6. 1902) P.K.U. Chełm
Lichtensztadt Józef (6. 8. 1902) P.K.U. Warszawa M. III.
Antonowicz Jan Franciszek (23. 6. 1899) P.K.U. Kowel
Stachurski Stanisław (2. 4. 1896) P.K.U. Kowel
Kasiński Lucjan (7. 7. 1901) P.K.U. Kowel
Rak Stanisław (7. 4. 1901) P.K.U. Kowel
Grossmann Stanisław Bolesław (4. 10. 1902) P.K.U. Kowel
Dutkiewicz Mieczysław (21. 11. 1901) P.K.U. Kowel
Siedlecki Rajmund (26. 2. 1902) P.K.U. Łuck
Bober Mieczysław Franciszek (1. 1. 1904) P.K.U. Lwów M.
Michalski Hilary Eustachjusz (30. 9. 1894) P.K.U. Sarny
Szczęsny Jan (20. 6. 1893) P.K.U. Sarny
Dachowski Władysław (24. 7. 1W1) P.K.U. Sarny
Grendus Franciszek (7. 7. 1901) P.K.U. Sarny
Baran Władysław Alojzy (24. 7. 1899) P.K.U. Sarny
Wardaszka Józef (25. 1. 1900) P.K.U. Kowel
Adamek Antoni (3. 9. 1901) P.K.U. Równe
Marczewski Jerzy Mikołaj (10. 11. 1902) P.K.U. Sarny
Ander Aleksander (1. 5. 1904) P.K.U. Warszawa M. IIL
Zając Jan (7. 3. 1902) P.K.U. Brześć n/B.
Szymaniuk Romuald Marjan (2. 2. 1902) P.K.U. Sarny
Bgczkowski Józef (4. 7. 1902) P.K.U. Kowel
Strzemeczny Mieczysław (30. 11. 1902) P.K.U. Sarny
Adamowicz Aleksander (10. 11. 1906) P.K.U. Kowel
Jaworski Józef (6. 2. 1904) P.K.U. Kowel
Duryński Stanisław Adam (3. 5. 1900) P.K.U. Kowel
Michałowski Stanisław Józef (6. 5. 1900) P.K.U. Kowel
Strzelecki Wacław (13. 9. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Strzęciwilk Józef (18. 2. 1902) P.K.U. Sarny
Piekarski Karol (21. 8. 1902) P.K.U. Kowel
Chabiór Władysław 09. 11. 1903) P.K.U. Kowel
Nowak Wojciech (18. 4. 1904) P.K.U. Kowel
Birn Bronisław Marjan (11. 1. 1902) P.K.U. Lwów M.
Just Franciszek Józef (2. 4. 1906) P.K.U. Lwów M.
Czarski Roman Ludwik (9. 8. 1897) P.K.U. Warszawa M. III.
Nowosielski Józef (28. 7. 1900) P.K.U. Sarny
Ciećkiewicz Jan Tomasz (1. 1. 1901) P.K.U. Sarny
Fabisiak Bolesław (1. 11. 1902) P.K.U. Warszawa M. III.
Siciarz Jan, mr. 15. 4. 1897) P.K.U. Lwów M.
Orlikowski Stanisław (27. 5. 1902) P.K.U Warszawa M. III.
Liebes recte Münczeles Karol (14. 7. 1897) P.K.U. Lwów M.
Błaszczyk Stanisław (4. 9. 1899) P.K.U. Kowel
Hermaszewski Zygmunt (21. 10. 1907) P.K.U. Warszawa M,. III.
Armarnik Mojżesz, mr. (11. 11. 1900) P.K.U. Warszawa M. III.
Jankowski Czesław (8. 5. 1902) P.K.U. Warszawa M. IIL
Modlinger Jerzy Maurycy, mr. (6. 9. 1900) P.K.U. Lwów M.
Dłużewski Władysław Józef, mr. (25. 2. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Młotek Zygmunt (3. 5. 1901) P.K.U. Kowel
Lassota Józef (31. 5. 1902) P.K.U. Kowel
Woyniłłowicz Tadeusz (15. 11. 1902) P.K.U. Warszawa M. III.
Łodziński Zdzisław Aleksander (17. 7. 1904) P.K.U. Lwów M.
Chojnicki Zbigniew Władysław (7. 1. 1905) P.K.U. Lwów M.
Zbieranowski Paweł (1. 3. 1905) P.K.U. Kowel
Mysiak Kazimierz (14. 10. 1905) PJC.U. Warszawa M. U1.
Rojzen Boruch (3. 6. 1906) P.K.U. Kowel
Włodarski Mieczysław (27. 7. 1906) P.K.U. Kowel
Misiuda Michał (4 .9. 1906) P.K.U. Sarny
Chojnacki Władysław Antoni (23. 3. 1907) P.K.U. Warszawa M. III.
Centołowicz Mikołaj (15. 4. 1907) P.K.U. Równe
Sadzewicz Marek Juljusz (24. 9. 1907) P.K.U. Warszawa M. III.
Kahany Maurycy (5. 10. 1902) P.K.U. Lwów M.
Bruzdowa Konstanty (15. 1. 1903) P.K.U. Warszawa M. UL
Kludacz Bolesław (1. 6. 1904) P.K.U. Lwów M.
Grabowski Mieczysław Otto (19. 9. 1904) P.K.U. Warszawa M. III.
Dąbrowski Jerzy (10. 9. 1905) P.K.U. Warszawa M. III.
Celnikier Stanisław (25. 9. 1905) P.K.U. Warszawa M. III.
Cytrycki Stanisław (24. 12. 1905) P.K.U. Kowel
Kryński Ludwik (25. 8. 1900) P.K.U. Warszawa M. III.
Morszczyzna Edward Stanisław (2. 2. 1902) P.K.U. Warszawa M. UL
Ołdakowski Stanisław Zygmunt (8. 1. 1901) P.K.U. Sarny
Kozierowski Erazm (12. 1. 1904) P.K.U. Warszawa M. III.
Smolarski Józef Kazimierz (22. 7. 1906) P.K.U. Lwów M.
Lulko Franciszek (27. 11. 1906) P.K.U, Sarny
Towbin Icchak Joil, mr. (24. 9. 1899) P.K.U. Warszawa M. III.
Suchański Kazimierz Aleksander (29. 1. 1903) P.K.U. Lwów M.
Patera Feliks, inż. (27. 2. 1904) P.K.U. Brześć n/B.
Gawęda Bohdan Antoni (11. 3. 1904) P.K.U. Lwów M.
Grochocki Zygmunt (3. 1. 1905) P.K.U. Kowel
Proskurnicki Roman Stefan (8. 1. 1905) P.K.U. Sarny
Łyżwa Stefan Marjan (5. 8. 1905) P.K.U. Kowel
Świeca Maks (7. 2. 1906) P.K.U. Warszawa M. III.
Szewczyk Jan (26. 8, 1906) P.K.U. Kowel
Kwiatek Stanisław (18. 9. 1906) P.K.U, Kowel
Nowaczek Paweł Firmjan (25. 9. 1906) P.K.U. Włodzimierz
Jankowski Eugenjusz (5. 1. 1907) P.K.U. Warszawa M. III.
Zeń Onisim (13. 2. 1907) P.K.U. Kowel
Kurzeja Tadeusz Józef (11. 6. 1907) P.K.U. Kowel
Strzałkowski Antoni Wilhelm (14. 6. 1907) P.K.U. Kowel
Zamościeński Antoni (14. 8. 1907) P.K.U. Kowel
Wołek Józef (8. 4. 1909) P.K.U. Kowel
Wardzała Zdzisław Franciszek Marjan (30. 8. 1906) P.K.U. Warszawa M. III.
Halpern Samuel (11. J.1. 1901) P.K.U. Warszawa M. III.
Krzepkowski Henryk Jan (14. 12. 1903) P.K.U. Warszawa M. III.
Rżewski Kazimierz (19. 9. 1905) P.K.U. Warszawa M. III.
Pacocha Władysław (20. 10. 1905) P.K.U. Kowel
Adamski Stanisław Alojzy (7. 6. 1907) P.K.U. LWÓW M.
Gądzyński Stefan Leon (30. 7. 1902) P.K.U. Warszawa M. III.
Łabęcki Wacław (29. 7. 1905) P.K.U. Warszawa. M. m.
Jethon Czesław (20. 7. 1907) P.K.U. Samy
Strzelec Antoni (31. 12. 1907) P.K.U. Sarny
Kwaśniewski Stanisław Tomasz (29.12.1905) P.K.U. Warszawa M. III
Dyja Kazimierz (2. 3. 1907) P.K.U. Kowel
Friedrichson Edward (11. 8. 1901) P.K.U. Kowel
Rybicki Juljan Aleksander (6. 6. 1904) P.K.U. Lwów M.
Sajkiewicz Tomasz (25. 9. 1904) P.K.U. Kowel
Gołaszewski Czesław Jan (10. 4. 1905) P.K.U. Sarny
Paszko Wincenty (4. 4. 1907) P.K.U. Kowel
Kulinowski Marjan Stefan (7. 10. 1907) P.K.U. Lwów M.
Broszniowski Zbigniew Adam (28. 8. 1909) P.K.U. Lwów M.
Gelbtuch Leon (3. 3. 1903) P.K.U. Lwów M.
Amoniak Stanisław (22. 7. 1906) P.K.U. Kowel
Juroszek Michał (16. 9. 1904) P.K.U. Sarny
Szymański Marjan (27. 11. 1898) P.K.U, Warszawa M. UL
Wyszyński Czesław (23. 6. 1904) P.K.U. Warszawa M. III.
Kleindienst Teodor (10. 11. 1897) P.K.U. Warszawa M. III.
Jankiewicz Marjan (6. 4. 1900) P.K.U. Sarny
łowicki Tadeusz, inż. (5. 1. 1904) P.K.U. Warszawa M. IIL
Borkowski Kazimierz, mr. (8. 10. 1899) P.K.U. Warszawa M. III.
Fronik Józef Franciszek (30. 1. 1905) P.K.U. Kowel
Ruśkiewicz Leonard Cyprjan (26. 9. 1898) P.K.U. Warszawa M. III.
Rembek Stanisław Edmund (6. 7, 1901) P.K.U. Warszawa M. UL
Domański Roman Stefan (9. 8. 1900) P.K.U. Sarny.
Stryczkowski Władysław (28. 8. 1899) P.K.U. Warszawa M. III.
Benerat Stefan (15, 11. 1907) P.K.U. Równe (Baranowicze)
Ekiert Zbigniew Józef (31. 10. 1905) P.K.U. Łuck
Piątek Mieczysław Józef (25. 8. 1908) P.K.U. Włodzimierz
Rachwalski Stanisław (12. 11. 1908) P.K.U. Równe
Szymański Józef (24. 5. 1909) P.K.U. Równe
Szczepański Władysław (27. 5. 1909) P.K.U. Sarny
Cybulski Ziemowit, inż. (12. 5. 1902) P.K.U. Warszawa M. III.
Mendelski Stanisław (7. 3. 1905) P.K.U. Kowel
Cholewiak Władysław (26. 3. 1905) P.K.U. Równe
Nurek Wacław Ignacy (31. 1. 1007) P.K.U. Kowel
Piątkowski Stanisław (26. 2. 1907) P.K.U. Włodzimierz
Czerny Henryk (30. 7. 1907) P.K.U. Warszawa M. III.
Kaczkowski Czesław Jan (2. 7. 1908) P.K.U. Równe
Zając Borys (24. 7. 1908) P.K.U. Łuck
Jaworski Ludwik (22. 8. 1908) P.K.U. Równe
Sułek Wincenty (16. 8. 1897) P.K.U. Włodzimierz
Antonowicz Stefan Krescenty, mr. (2. 4. 1902) P.K.U. Równe (Kowel)
Jednorowski Jan (23. 6. 1904) P.K.U. Warszawa M. UL
Słodkowski Mikołaj (1. 10. 1904) P.K.U. Łuck
Koczon Stanisław (10. 11. 1904) P.K.U. Równe
Goździk Michał (6. 8. 1905) P.K.U. Łuck
Czupryński Stanisław (29. U). 1905) P.K.U. Kowel
Kosicki Tadeusz Wacław (25. 1. 1906) P.K.U. Kowel
Bzowski Henryk (3. 5. 1906) P.K.U. Równe
Zubrzycki Stefan (24. 8. 1906) P.K.U. Włodzimierz
Maćkowiak Józef Piotr (16. 2. 1907) P.K.U. Łuck
Chełminiak Władysław (10. 3. 1907) P.K.U. Kowel
Wienckiewicz Józef (13. 3. 1907) P.K.U. Kowel
Maków Włodzimierz (13. 6. 1907) P.K.U. Równe
Kowalczyk Wacław (10. 8. 1907) P.K.U. Chełm
Kołdej Antoni (8. 9. 1907) P.K.U. Sarny
Chudoba Andrzej (1. 10. 1907) P.K.U. Łuck
Skoczek Eugenjusz (25. 10. 1907) P.K.U. Kowel
Pietruszka Stanisław (9. 11. 1907) P.K.U. Równe
Fanek Ignacy (8. 1. 1908) P.K.U. Włodzimierz
Wolski Bolesław Józef (26. 1. 1908) P.K.U. Kowel
Jakubowski Antoni Józef (12. 6. 1908) P.K.U. Sarny
Dąbrowski Frumencjusz Piotr (15. 10. 1908) P.K.U. Warszawa M. III. (Kościerzyna)
Postula Józef Tadeusz (25. 12. 1908) P.K.U. Kowel
Piechowiak Ignacy (20. 1. 1909) P.K.U. Sarny
Struś Filip Antoni (16. 5. 1911) P.K.U. Kowel
Feiner Franciszek Karol (4. 10. 1897) P.K.U. Włodzimierz
Kowalewski Mikołaj (3. 12. 1897) P.K.U. Sarny
Kica Stanisław (16. 10. 1903) P.K.U. Sarny
Łysiany Daniel (10. 12. 1904) P.K.U. Łuck
Polit Stefan Bogusław (14. 1. 1906) P.K.U. Kowel
Boguciński Czesław (6. 6. 1906) P.K.U. Sarny
Korona Hipolit (22. 8. 1907) P.K.U. Kowel
Czelej Jerzy Zygmunt (19.12.1907) P.K.U Kowel (Warszawa M. III.)
Kisiel Jan (13. 6. 1908) P.K.U. Łuck
Grodzicki Sławomir (2. 10. 1908) P.K.U. Warszawa M. III.
Praduń Piotr (28. 6. 1909) P.K.U. Kowel
Grzela Bolesław (10. 2. 1896) P.K.U. Kowel
Drozdowski Stanisław (24. 2. 1896) F.K.U. Samy
Kawęcki Wacław (2. 1. 1905) P.K.U. Włodzimierz
Mielke Gustaw Jerzy (15. 10. 1905) P.K.U. Warszawa M. III.
Gałkowski Zygmunt (28. 10. 1904) P.K.U. Włodzimierz
Medyński Porfiry (26. 2. 1906) P.K.U. Włodzimierz
Cała Stanisław (26. 2. 1906) P.K.U. Włodzimierz
Szyguła Edward (24. 11. 1907) P.K.U. Włodzimierz
Kaczmarski Bronisław (1. 12. 1908) P.K.U. Sarny
Klityński Anatol (10. 8. 1909) P.K.U. Włodzimierz
Robak Stanisław (24. 1. 1906) P.K.U. Chełm
Pruchniak Irenjusz (15. 1. 1909) P.K.U. Chełm
Szayna Józef Bolesław, mr. (21. 7. 1904) P.K.U. Warszawa M. III.
Bereza Franciszek Ignacy (6. 8. 1905) P.K.U. Chełm (Warszawa M. III.)
Szwantner Józef (15. 3. 1907) P.K.U. Warszawa M. III.
Majger Józef (21. 5. 1907) P.K.U. Sarny
Szorc Henryk (15. 7. 1908) P.K.U. Warszawa M. III.
Czyrski Walenty (19. 8. 1908) P.K.U. Łuck
Augustynowicz Kazimierz (30. 11. 1908) P.K.U. Warszawa M. III.
Duszyński Marjan Bogumił (25. 3. 1904) P.K.U. Łuck (Warszawa M. III.)
Czarnecki Ludwik (21. 1. 1906) P.K.U. Włodzimierz
Polak Stanisław (8. 5. 1907) P.K.U. Kowel
Górski Kazimierz (8. 2. 1908) P.K.U. Chełm

Źródło:
Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, s. 502-503.
Dane uwzględniają wszystkie zmiany przeprowadzone na podstawie miesięcznych wykazów zmian stanu (za miesiąc maj 1933 r. włącznie) oraz zwykłych (Dz. Pers. Nr. 12/33 włącznie) i tajnych (Dz. Pers. Nr. 1/34 włącznie) Dzienników Personalnych.

Dodaj komentarz