K.S.U.S.

K.S.U.S. czyli Komitet ds. Uzbrojenia i Sprzętu (KSUS) odgrywał ważną rolę w kształtowaniu profilu produkcyjnego polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Powstał 30 listopada 1926 r.

Pierwszemu składowi KSUS przewodniczył gen. dyw. Ludwik Skierski, a członkami zostali: gen. Jan Romer, gen. Józef Rybak, gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Jan Thullie, gen. Tadeusz Jastrzębski i płk Władysław Pieniążek. Na początku lat 30. przyjęto zasadę, że stałymi członkami KSUS-u byli: szef Sztabu Głównego, I i II wiceminister spraw wojskowych oraz kilku starszych generałów. Doraźnie powoływano generałów i starszych oficerów specjalistów w analizowanej kwestii. W połowie lat 30. powołano stałe stanowisko sekretarza KSUS-u.

Aleksander Litwinowicz, Przemysł wojenny w 20-leciu międzywojennym, Niepodległość 1958, t. VI
Jan Gołębiowski, Przemysł zbrojeniowy II RP 1918-1939, Pionki 1933