K.S.U.S.

K.S.U.S. czyli Komitet ds. Uzbrojenia i Sprzętu (KSUS) odgrywał ważną rolę w kształtowaniu profilu produkcyjnego polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Powstał 30 listopada 1926 r.

Pierwszemu składowi KSUS przewodniczył gen. dyw. Ludwik Skierski, a członkami zostali: gen. Jan Romer, gen. Józef Rybak, gen. Edward Rydz-Śmigły, gen. Jan Thullie, gen. Tadeusz Jastrzębski i płk Władysław Pieniążek. Na początku lat 30. przyjęto zasadę, że stałymi członkami KSUS-u byli: szef Sztabu Głównego, I i II wiceminister spraw wojskowych oraz kilku starszych generałów. Doraźnie powoływano generałów i starszych oficerów specjalistów w analizowanej kwestii. W połowie lat 30. powołano stałe stanowisko sekretarza KSUS-u.

Aleksander Litwinowicz, Przemysł wojenny w 20-leciu międzywojennym, Niepodległość 1958, t. VI
Jan Gołębiowski, Przemysł zbrojeniowy II RP 1918-1939, Pionki 1933

Kiedy na emeryturę…?

Kiedy na emeryturę miał przejść oficer II Rzeczpospolitej.

Ustawa z 1922 r. (o prawach i obowiązkach oficerów WP) wyznaczyła dość wysokie granice emerytalne. Z biegiem lat były one obniżane:

stopień | 1922 | 1926 | 1935
major | 53 | 46 | 48
ppłk | 55 | 48 | 50
płk | 57 | 50 | 52
gen. bryg. | 59 | 52 | 58
gen. dyw. | 61 | 54 | 60
gen. br. | 61 |

Do roku 1950 z wojska odeszliby wszyscy oficerowie o prowieniencji legionowej poniżej stopnia generała brygady.

Garnizony wojskowe na terenie Wielkopolski i Pomorza w 1920 r.

Bydgoszcz 62 pp, 262 pp, 16 puł, 15 pap, 15 pac, 18 pac
Gniezno 61 pp, 17 puł
Grudziądz 64 pp, 164 pp, 5 psk, 3 psg, 16 pap, 18 bsap, 19 bsap, 20 bsap
Inowrocław 32 pp, 59 pp, 159 pp, 259 pp
Jarocin 67 pp, 167 pp
Krotoszyn 55 pp, 155 pp
Leszno 6 psg, 9 psg, 17 pap, 17 pac
Międzychód 5 psg
Ostrów 60 pp
Pleszew 70 pp
Poznań 57 pp, 157 pp, 257 pp, 357 pp, 362 pp, 15 puł, 14 pap, 14 pac, 14 bsap, 15 bsap, 17 bsap
Starogard 65 pp
Szamotuły 56 pp
Śrem 58 pp, 69 pp, 269 pp
Świecie 4 psg, 18 pap
Toruń 63 pp, 66 pp, 166 pp, 263 pp, 18 puł, 16 pac
Wejherowo 11 psg
Września 68 pp, 168 pp, 268 pp

dane na początek września 1920 r.

Organizacja wojska w Bydgoszczy w 1920 r.

Obwieszczenie tyczące się zameldowania do listy rekrutacyjnej.

Mieszkający w obwodzie miejskim Bydgoszczy zobowiązani do służby wojskowej z roczników urodzonych w r. 1896 do 1901 polskiej i niemieckiej narodowości mają się zameldować w nast. dnie przed poł. od 8–1 w wojskowem biurze zastępczem, w gmachu miejskiej kasy oszczędności przy placu Fryderykowskim 12, 1 piętro, pokój 31/32 celem zapisania ich do poborowej księgi rekrutów.

Continue reading