Dekalog polskiego żołnierza

W przedwojennej prasie wojskowej pojawiały się różne rady i informacje formujące żołnierza polskiego jako świadomego obywatela. Jednym z takich tekstów jest na pewno dziesięć przykazań wojskowych, które każdy żołnierz znać powinien, które znalazłem w tygodniku z 1922 r. Continue reading