73 pułk piechoty

W końcu grudnia 1918 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce. W większych osiedlach na prowincji formowały się samorzutnie oddziały wojskowe przystępując od razu do walki z Niemcami. W ten sposób powstał cały szereg kompanij, o nazwach miast, względnie okolic, z których pochodziły. W lutym 1919 roku kompanie te zostały ściągnięte z linii frontu, otrzymując jednocześnie nazwę „Kompanij garnizonowych”. Continue reading

Na poświęcenie sztandaru 73. p. p.

Żołnierzu! otóż dziś na znak
Za męstwo twoje i na chwałę
Zwycięskich dni, gdyś w bojów szlak
Piersią swą wrogów parł nawałę,
Pułkowe dzierżysz dzisiaj godło,
Po które wróg już dłonią podłą
Nie sięgnie, by je zedrzeć w pył,
Bo póki starczy krwi i sił
Za Wolność, Honor i za Wiarę,
Ty twardo staniesz pod sztandarem.
Continue reading