64 pułk piechoty

64. Grudziądzki Pułk Piechoty
W Inowrocławiu dnia 17 sierpnia 1919 roku powstał 64. grudziądzki pułk piechoty. Kadrą Pułku stała się, wydzielona przez 65. pułk piechoty „kompania obornicka”, mająca już poza sobą piękne tradycje bojowe z powstania wielkopolskiego. W początku października 1919 roku został całkowicie zorganizowany I batalion, a w listopadzie tegoż roku – II batalion. W lutym 1920 roku sformowano batalion IV. Jako III batalion wszedł w tym samym czasie do Pułku okryty sławą bojową i trudem dalekiej tułaczki „Oddział Murmański”. Continue reading

75 pułk piechoty

75. Pułk Piechoty
Zawiązkiem 75. pułku piechoty był batalion strzelców nr 7. utworzony w obszarze Częstochowy w lutym 1919 roku. W skład szli ochotnicy – Górnoślązacy, których prześladowania niemieckie, a zwłaszcza działalność antypolska tak zwanego „Grenzschutzu” zmusiła do opuszczenia rodzinnej ziemi. Continue reading

74 pułk piechoty

74. Górnośląski Pułk Piechoty
Na wiosnę 1919 roku drobne oddziały Straży Ludowej w Wielkopolsce przekształcono w bataliony obrony krajowej. II batalion obrony krajowej powstał w powiecie Poznań-zachód. III — w Krotoszynie, a IV – w powiecie Poznań-wschód. Bataliony te, po zorganizowaniu odchodziły na pogranicze polsko-niemieckie, luzując pułki wielkopolskie, które odjeżdżały na front północno-wschodni. W dniu 2 października 1919 roku wymienione trzy bataliony złączono w jeden pułk piechoty, który otrzymał nazwę „1. Pułku Obrony Krajowej”. Continue reading

61 pułk piechoty

61. Pułk Piechoty
61 pułk przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 7. pułku strzelców wielkopolskich. Powstał on 15 marca 1919 roku na froncie wielkopolskim, pomiędzy Wronkami, a Kanałem Obry, z pułku zapasowego „Grupy Zachodniej”, który stworzono w dniu 6 lutego 1919 roku, z zorganizowanych w styczniu tegoż roku: II batalionu garnizonu Poznań i kilku kompanij tejże grupy. Kompanie pochodziły z wielkopolskich drużyn powstańczych, wywodzących się z zachodniego pogranicza byłego Księstwa Poznańskiego: pniewskiej, istniejącej już od listopada 1918 roku, oraz bukowskiej, dusznickiej i lwóweckiej, wystawionych z końcem grudnia 1918 roku. Jak również z drużyn miejscowości okolicznych. Continue reading

69 pułk piechoty

69. Pułk Piechoty
69 pułk piechoty przemianowano w dniu 5 lutego 1920 roku z 11. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten powstał dnia 23 lutego 1919 roku z wielkopolskich oddziałów powstańczych: batalionów śremskiego, jarocińskiego, koźmińskiego i 1. pułku piechoty z powiatu rawickiego. Oddziały te wywodziły się z „kompanij bezpieczeństwa”, formowanych przez Polaków od 11 listopada 1918 roku. Continue reading

59 pułk piechoty

59. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
59 pułk piechoty wielkopolskiej przemianowano w dniu 17 stycznia 1920 roku z 5. pułku strzelców wielkopolskich, ten zaś powstał 8 lutego 1919 roku z 1. pułku grenadierów kujawskich, do którego wcielono uprzednio 2. pułk grenadierów kujawskich i batalion nadgoplański. Formacje te stworzono 7 stycznia 1919 roku w Inowrocławiu z wielkopolskich oddziałów powstańczych, zorganizowanych na przełomie grudnia 1918 roku i stycznia 1919 roku w Gnieźnie, Inowrocławiu, Kruszwicy, Strzelnie, Trzemesznie i miejscowościach okolicznych. Continue reading

66 pułk piechoty

66. Kaszubski Pułk Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
66 kaszubski pułk piechoty imienia Marszalka Józefa Piłsudskiego powstał w pierwszej połowie października 1919 roku w Poznaniu. Kadrę wydzieliły pułki toruński i grudziądzki. Wszystkie wymienione oddziały wchodziły w skład formującej się w tym czasie pomorskiej dywizji strzelców. Continue reading

57 pułk piechoty

57. Pułk Piechoty imienia Karola II Króla Rumunii
57 pułk piechoty wielkopolskiej otrzymał dnia 28 czerwca 1937 roku szefostwo Króla Rumunii. Rodowód tego Pułku jest następujący: Dnia 14 lutego 1919 roku przystąpiono w Biedrusku pod Poznaniem do formowania 3. pułku strzelców wielkopolskich, przy czym zawiązkiem Pułku był oddział żołnierzy wydzielony z 1. pułku strzelców wielkopolskich składający się z powstańców. Continue reading

56 pułk piechoty

56. Pułk Piechoty Wielkopolskiej
56 pułk piechoty wielkopolskiej powstał w następujący sposób: Powstałe samorzutnie wielkopolskie oddziały powstańcze w Grodzisku. Kościanie, Wolsztynie oraz innych miejscowościach zachodniej Wielkopolski, zorganizowawszy się w kompanie, tworzą w dniu 18 stycznia 1919 roku „Grupę Zachodnią”. W marcu 1919 roku z dwunastu kompanij „Grupy Zachodniej” znajdujących się na froncie wielkopolskim, na odcinku Włoszakowice—Wronki, sformowano 2. pułk strzelców wielkopolskich, który w dniu 7 stycznia 1920 roku został przemianowany na 56. pułk piechoty wielkopolskiej. Continue reading

63 pułk piechoty

63. Toruński Pułk Piechoty
Dnia 30 maja 1919 roku powstał w Poznaniu 63. toruński pułk piechoty. Zawiązkiem Pułku była pierwsza kompania zachodnio-pruska, sformowana uprzednio w Inowrocławiu. Kompania ta po stoczeniu potyczki pod Tarkowem, została przydzielona czasowo do 5. pułku strzelców wielkopolskich, przy którym istniał Jednocześnie punkt zborny dla ochotników z Pomorza. Continue reading

68 pułk piechoty

68. Pułk Piechoty
68 pułk piechoty początkowo nosił miano 10. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten powstał w połowie marca 1919 roku z 1. pułku rezerwowego strzelców wielkopolskich, który sformowano z wielkopolskich oddziałów powstańczych: 2. pułku poznańskiego imienia Dąbrowskiego oraz oddziałów Straży Ludowej podporucznika Andrzeja Kopy, utworzonych w Poznaniu i okolicy w pierwszych dniach stycznia 1919 roku. Continue reading

70 pułk piechoty

70. Pułk Piechoty (12. Pułk Strzelców Wielkopolskich)
70 pułk piechoty (12. pułk strzelców wielkopolskich) otrzymał swą nazwę w jej dzisiejszym brzmieniu w dniu 10 lutego 1920 roku. W ten sposób została utrzymana tradycja Pułku, który wywodzi się organizacyjnie z ochotniczych oddziałów wojskowych formowanych w Wielkopolsce na przełomie 1918 i 1919 roku. Zawiązkiem 70. pułku piechoty był batalion „Ostrowski” utworzony w dniu 12 listopada 1918 roku w Ostrowie Poznańskim z żołnierzy narodowości polskiej służących w stacjonowanym tam 155. pułku piechoty armii niemieckiej. Continue reading

55 pułk piechoty

55. Poznański Pułk Piechoty
55 poznański pułk piechoty powstał z 1. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten został sformowany dnia 19 stycznia 1919 roku w Poznaniu z tworzących się tam i walczących od 27 grudnia 1918 roku wielkopolskich oddziałów powstańczych. Continue reading

62 pułk piechoty

62. Pułk Piechoty
62 pułk piechoty przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 8. pułku strzelców wielkopolskich, zorganizowanego na froncie wielkopolskim w okresie od marca do czerwca 1919 roku z batalionów: pleszewskiego, środzkiego i żołnierzy batalionu zapasowego 12. pułku strzelców wielkopolskich. Batalion pleszewski zapoczątkowany jedną kompanią już 10 listopada 1918 roku i środzki sformowały się pod koniec grudnia 1918 roku z wielkopolskich kompanij powstańczych wywodzących się z Pleszewa, Środy, a także z innych miejscowości, położonych na wschód i południowy wschód od Poznania. Natomiast oddziały 12. pułku strzelców wielkopolskich pochodziły głównie z okolic Jarocina i Krotoszyna. Continue reading