1 sierpnia

Przebywający na urlopie w Warszawie [żołnierze „kompanii warszawskiej” 27 WDP AK] utrzymują ścisły kontakt ze swoją dywizją przez bazę zaopatrzeniową w Warszawie. Codziennie cała grupa spotyka się przed południem w gościnnym mieszkaniu pchor. „Makiny” – państwa Sommerów na Hożej.
Pierwszego sierpnia przychodzi tutaj jak zwykle por. „Piotr” [Zdzisław Zołociński]. Opowiada zebranym o spotkaniu w dniu wczorajszym z kpt. „Sawą” (Mieczysław Kurkowski), zastępcą ppłk. „Radosława”, dowódcy Kedywu KG AK. Continue reading

Straty Powstania wielkopolskiego

W 1938 r. oficjalna statystyka wykazywała 1714 poległych w walkach o wyzwolenie Wielkopolski. Z tego:
– na froncie północym: 814
– na froncie zachodnim: 270
– na froncie północno-zachodnim – 81
– na froncie południowym – 253
– w walkach rozbrojeniowych – 178
– w warunkach „nieustalonych” – 118

Według źródeł niemieckich (Fr. K. Kriebel, „Der deutschen Ostmark Ehrenbuch”) po stronie niemieckiej poległo 1240 ludzi:
– na froncie północym: 452
– na froncie zachodnim: 264
– na froncie północno-zachodnim – 168
– na froncie południowym – 237
– w szpitalach na terenie Rzeszy – 114
– zaginionych – 5