Straty Powstania wielkopolskiego

W 1938 r. oficjalna statystyka wykazywała 1714 poległych w walkach o wyzwolenie Wielkopolski. Z tego:
– na froncie północym: 814
– na froncie zachodnim: 270
– na froncie północno-zachodnim – 81
– na froncie południowym – 253
– w walkach rozbrojeniowych – 178
– w warunkach „nieustalonych” – 118

Według źródeł niemieckich (Fr. K. Kriebel, „Der deutschen Ostmark Ehrenbuch”) po stronie niemieckiej poległo 1240 ludzi:
– na froncie północym: 452
– na froncie zachodnim: 264
– na froncie północno-zachodnim – 168
– na froncie południowym – 237
– w szpitalach na terenie Rzeszy – 114
– zaginionych – 5

Straty 62. p.p.Wlkp. we wrześniu 1939

Według różnych źródeł straty Pułku mogły sięgać nawet połowę stanu osobowego. Zamieszczam listę oficerów i podoficerów, którzy polegli i ranni w 1939 r., oraz ofiary i więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Oczywiście lista ta najprawdopodobniej jest niepełna, bazuje na różnych źródłach.
Continue reading