Pomorski Inspektorat Straży Granicznej 1939

Powstanie Straży Granicznej w marcu 1928 r. zakończyło okres tymczasowości i ciągłych reorganizacji. Nowa formacja objęła ochroną granicę południową, zachodnią i morską o łącznej długości 3 441km (tj. 63 % całości granic). Przed SG postawiono zadania związane z ochroną granicy pod względem wojskowym, politycznym, gospodarczym
i sanitarnym.
W sierpniu 1939 Straż Graniczna liczyła ok. 16 tys. funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w ponad 400 placówkach I linii, ponad 200 placówkach II linii, 129 komisariatach granicznych, 26 komendach obwodowych i 6 komendach okręgowych.
Continue reading