Archive for Styczeń, 2011

Stefania Tuchołkowa (1874-1924)

piątek, Styczeń 14th, 2011

Stefania Tuchołkowa z Zaleskich urodziła się 25 kwietnia 1874 r. w Bożejewiczkach (pow. żniński). W roku 1891 wyszła za mąż za ziemianina Antoniego Tuchołka. Do Bydgoszczy przeprowadzili się parę lat później. Cały swój wolny czas poświęcała pracy społecznej. Współpracowała z „Dziennikiem Bydgoskim”, znana była także z działalności literackiej. (więcej…)

Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pommersches) Nr. 14

poniedziałek, Styczeń 10th, 2011

Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pommersches) Nr. 14
II. AK, 4. Div., 7. Inf. Brig.
(więcej…)

Święta 62. Pułku Piechoty

poniedziałek, Styczeń 10th, 2011

Święto pułkowe obchodzone jest w dniu najważniejszego wydarzenia w dziejach pułku.
(więcej…)

Obiekty wojskowe ok. 1877 r.

poniedziałek, Styczeń 10th, 2011

Na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej udostępniony jest Uebersichtsplan der Gemarkung Stadt Bromberg z ok. 1877 r. w skali 1:5000 (oryginał znajduje się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy). Znane nam obiekty wojskowe jeszcze nie zostały wybudowane, a na mapie możemy odnaleźć kilka ciekawych budynków, które nie dotrwały naszych czasów (więcej…)

Królewska Pruska 4. Dywizja Piechoty

niedziela, Styczeń 9th, 2011

Königlich Preußische 4. Infanterie-Division w 1905 r. dowodził gen. por. Günther von Pannewitz.
W skład Dywizji wchodziły:

(więcej…)

Garnizon pruski w Bydgoszczy (do 1920 r.)

niedziela, Styczeń 9th, 2011

Bydgoszcz była silnym garnizonem wojskowym w czasach pruskich. Terytorialnie podlegała korpusowi w Szczecinie. W mieście miała swoją siedzibę dowództwo dywizji oraz kilka pułków.
(więcej…)