14 Dywizja Pomorska (l)WP

14 Dywizja Piechoty (JW 2483) sformowana została rozkazem z 15 marca 1945 r. Gotowość bojową osiągnęła w lipcu 1945 r. W Bydgoszczy pozostawała do połowy 1946 r. biorąc udział w akcjach żniwnych. Jej sztab (dowódca płk Józef Sielecki) i komponenty stacjonowały w Bydgoszczy.
Continue reading