14 Dywizja Pomorska (l)WP

14 Dywizja Piechoty (JW 2483) sformowana została rozkazem z 15 marca 1945 r. Gotowość bojową osiągnęła w lipcu 1945 r. W Bydgoszczy pozostawała do połowy 1946 r. biorąc udział w akcjach żniwnych. Jej sztab (dowódca płk Józef Sielecki) i komponenty stacjonowały w Bydgoszczy.

Do kwietnia 1949 r. składała się z:
– 45 Pułku Piechoty (JW 3576 – m.p. Bydgoszcz)
– 47 Pułku Piechoty (JW 2513 – m.p. Fordon, od 10.1945 – Świecie)
– 49 Pułku Piechoty (JW 3584 – m.p. Koronowo, Chełmno)
– 36 Pułku Artylerii Lekkiej (JW 2524 – mp. Bydgoszcz)
Rozformowana została wiosną 1957 r.

Pełny skład dywizji na polskiej Wikipedii

Inne szczegóły z historii dywizji na stronie Towarzystwa Przyjaciół PMW