Zarząd bydgoskiej Straży Obywatelskiej w 1939 r.

Do zarządu Straży Obywatelskiej zostali wybrani:
Mieczysław Nawrowski (1886-19.05.1941) – wiceprezydent Bydgoszczy,
ks. kan. Józef Schulz (1884-1940) – proboszcz parafii farnej, zginął w Buchenwaldzie
por. rez. S. Pałaszewski,
Konrad Fiedler (1886-09.09.1939) – dziennikarz, radny miejski i działacz samorządowy, czołowy działacz Stronnictwa Narodowego w Bydgoszczy,
Alojzy Malczewski – prezes „Sokoła”,
Stanisław Szymankiewicz, – mistrz szewski działacz społeczny
Józef Goździewicz, – kupiec, przewodniczący Miejskiej Kasy Chorych
Stanisław Tyborski, – urzędnik miejski
Marian Miczuga (????-09.09.1939)
Józef Kołodziejczyk (1909-1944) – redaktor chadeckiego „Dziennika Bydgoskiego”.