Posts Tagged ‘komendant miasta’

Rewolucja 11 listopada w Bydgoszczy

wtorek, Listopad 29th, 2016

Komendantem miasta Bydgoszczy przez Radę Żołnierska został mianowany kpt. Pretzell, pełniący wcześniej funkcje kierownika placu lotniczego.