Rewolucja 11 listopada w Bydgoszczy

Komendantem miasta Bydgoszczy przez Radę Żołnierska został mianowany kpt. Pretzell, pełniący wcześniej funkcje kierownika placu lotniczego.

Tags: ,

Comments are closed.