Dekalog polskiego żołnierza

W przedwojennej prasie wojskowej pojawiały się różne rady i informacje formujące żołnierza polskiego jako świadomego obywatela. Jednym z takich tekstów jest na pewno dziesięć przykazań wojskowych, które każdy żołnierz znać powinien, które znalazłem w tygodniku z 1922 r.

Dziesięć przykazań wojskowych.

1. Żołnierz polski jest szlachetny, ceni swą godność i nie plami niskimi czynami polskiego munduru.

2. Żołnierz polski służy wiernie Ojczyźnie, myśli o niej i dla niej spełnia nałożone na siebie obowiązki.

3. Żołnierz polski jest pożytecznem członkiem, obywatelem społeczeństwa, wobec swoich bezbronnych współbraci jest usłusznym, uprzejmym i szlachetnym.

4. Żołnierz polski niema innej ojczyzny jak tylko jedną: Wielką, niepodległą, zjednoczoną Polskę.

5. Żołnierz polski jest karnym, posłusznym wobec swoich przodowników.

6. Żołnierz polski jako przewodnik jest dla swoich podwładnych towarzyszy serdecznym bratem.

7. Żołnierz polski jest stróżem publicznego dobra.

8. Żołnierz polski nie mówi skrycie i nie sarka ale swoje żale jasno i otwarcie przekłada dowódcom.

9. Żołnierz polski postępuje zawsze po rycersku, podstawą jego jest tradycja obrońców Częstochowy.

10. Żołnierz polski jest zawsze gotów przelać swoją krew w imię ideałów świętej Ojczyzny.