Archive for Październik, 2009

Szwadrony RPWK przy 15 DP Wlkp.

poniedziałek, Październik 26th, 2009

W 1932 r. powołano „Krakusów” jako formę przysposobienia wojskowego konnego. Była to jazda zorganizowana na wzór pospolitego ruszenia. W Bydgoszczy organizację „Krakusów” rozpoczęto w 1937 r. (więcej…)

Administracja wojskowa w Bydgoszczy

poniedziałek, Październik 26th, 2009

W lutym 1920 r. powołany został przy Starostwie Powiatu Bydgoskiego Referat Wojskowy, który zajął się poborem oraz spisem wszystkich żołnierzy rezerwy. Powiatowa Komenda Uzupełnień Bydgoszcz została powołana 30 listopada 1921 r. Swoim zasięgiem obejmowała powiaty bydgoski i wyrzyski. (więcej…)

Stanisław Szlendak (1900-1980)

środa, Październik 21st, 2009

Od 1929 r. służył w Bydgoszczy w stopniu ogniomistrza w 15 Pułku Artylerii Lekkiej, z którym wyruszył na wojnę w 1939 r. (więcej…)

Wojsko dziękuje

poniedziałek, Październik 19th, 2009

Wojsko dziękuje.
Powracający z manewrów żołnierze wszystkich oddziałów garnizonu bydgoskiego spotkali się, wkraczając do Bydgoszczy, z objawami jak najserdeczniejszego przyjęcia i powitania ze strony całego społeczeństwa. (więcej…)

Garnizon bydgoski w karykaturze

piątek, Październik 9th, 2009

31 karykatur autorstwa Edmunda Heydaka, która ukazały się w Dzienniku Bydgoskim w 1934 r. w specjalnym dodatku na XV-lecie 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.
(więcej…)

Wysokość żołdu i cen w 1939 r.

czwartek, Październik 8th, 2009

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
2 dnia 17 maja 1938 r,
W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska i marynarki wojennej.
(więcej…)