Stanisław Szlendak (1900-1980)

Od 1929 r. służył w Bydgoszczy w stopniu ogniomistrza w 15 Pułku Artylerii Lekkiej, z którym wyruszył na wojnę w 1939 r.
Urodził się w 1900 r. najprawdopodobniej we wsi Niemce pod Lublinem. Powołany do wojska wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu pozostał w mundurze. W latach 20. służył w Krakowie (6 pap) i Włodzimierzu (27 pap). Brał udział w tłumieniu zamieszek w Krakowie (listopad 1923 r.), podczas których poznał swoją przyszłą żonę (wówczas uczennicę szkoły handlowej, która demonstrowała razem z robotnikami; ślub wzięli w 1926 r.).
W 1939 r. brał udział w walkach w okolicach Bydgoszczy i nad Bzurą. Dostał się do niewoli, jednak udało mu się uciec z transportu. Działał w organizacji Gryf Pomorski. W 1945 r. tworzył komórki PPS w Toruniu i Bydgoszczy. Osiedlił się w Wejherowie, gdzie został wybrany na stanowisko wójta.

W Bydgoszczy mieszkał poza koszarami. W Księdze Adresowej Miasta Bydgoszczy przy jego nazwisku wymieniane są adresy: ul. Gdańska 76/1 (1933) i ul. Podchorążych 31/5 (1936/37).
Odnotowany został jako znakomity jeździec w prasie bydgoskiej w 1931 r.:

Zawody konne w Bydgoszczy
W niedzielę odbyły się zawody konne na placu w ogrodzie Patzera, zorganizowane przez miejscowy Klub Jazdy Konnej.
Przy pięknej pogodzie i licznie zebranej publiczności odbyły się kolejno trzy konkursy: Szkoły Podchorążych, oficerski i podoficerski.
Nagrody w poszczególnych konkursach zdobyli następujący jeźdżcy.
(…) Konkurs podoficerski
Startowało 31 jeźdźców. 10 przeszkód 1,05 mtr. wysokości. Nagrody zdobyli:
1. wachm. Hoppe z 16 p. uł. na Lilii
2. wachm. Hoppe z 16 p. uł. na Paradnej,
3. plut. Laskus z 11 dak na Łuczniku
4. wachm. Stachowiak z 16 p. uł. na Snopie,
5. ogn. Szlendak z 15 pap na Smyczu,
6. wachm Dudziak z 16 p. uł. na Konkordji i
7. st. ogniom. Mikołajczak z 15 pap na Naście. (…)

Źródło: Gazeta Sportowa, Bydgoszcz, środa dnia 13 maja 1931 roku, Rok V, Nr 18, s. 1.

Ogród Patzera – dziś już nieistniejący mieścił się w rejonie ul. Kruszwickiej (dziś CH Rondo).
—-
Ogn. Stanisław Szlendak na Smyczu [?] podczas pokonywania przeszkody na zawodach jeździeckich. 1931 r.

Stanisław Szlendak, 1931

Zdjęcie z archiwum prywatnego wnuczki St. Szlendaka – p. Ewy Żuchowskiej.