Garnizon bydgoski w karykaturze

31 karykatur autorstwa Edmunda Heydaka, która ukazały się w Dzienniku Bydgoskim w 1934 r. w specjalnym dodatku na XV-lecie 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.

pułkownik płk dypl. Henryk Pomazański, dowódca piechoty dywizyjnej 15 DP pułkownik
pułkownik płk dypl. Stefan Kossecki, komendant SPdP podpułkownik
major major major
major major major
major major major
major kapitan kapitan
kapitan kapitan kapitan
kapitan kapitan porucznik
16/2 Pułk
Ułanów Wielkopolskich
płk Edmund Heldut-Tarasiewicz (?), dowódca 16 p.uł.wlkp. mjr Julian Arnoldt-Russocki (?), zastępca dowódcy Pułku rtm. Stanisław Świderski (?) , Janusz Rudnicki (?), adiutant Pułku
porucznik porucznik porucznik

Na rysunkach:

płk dypl. Władysław Powierza – d-ca 62 p.p. Wlkp.
płk dypl. Konstanty Ważyński – d-ca 11 d.a.k.
płk dypl. Jan Korkozowicz – d-ca 61 p.p. Wlkp.
ppłk Bolesław Mirgałowski – d-ca 59 p.p. Wlkp.
ppłk Edmund Heldut-Tarasiewicz – d-ca 16 p.uł.wlkp.
? mjr dypl. Radoliński – d-ca 1 b.s.
płk Brunon Romiszewski – d-ca 15 p.a.l.