Administracja w II RP

Przerost administracji w czasach nam współczesnych jest już chyba legendarny. W czasach II RP władze MSW dążyły do redukcji etatów w urzędach I i II instancji.  W 1933 r. Minister Spraw Wewnętrznych pisał do Premiera Rządu RP:
Na urząd wojewódzki przypada przy pełnym dotychczasowym etacie średnio zaledwie 81 urzędników (8 kierowników i 73 wykonawczych), na jedno starostwo zaś – średnio 12 1/2 urzędników, z których 10 1/2 wykonawczych.

Iskierki Bydgoskie

7 lutego 1945 r. ukazał się pierwszy numer gazety przeznaczonej do nauki języka polskiego „Iskierki Bydgoskie” (15 marca 1945 r. do połowy 1946 r.) wydawanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (komitet redakcyjny: Ludwik Bandura, Władysław Dunarowski, Franciszek Grott, Joanna Markowska i Franciszek Łukasik).

Grott Franciszek, Pierwszy podręcznik w szkołach bydgoskich w latach 1945-1946
Kronika Bydgoska, [T.] 13: 1991, [druk.:] 1993, s. 167-169.
Adnotacja: Miesięcznik „Iskierki Bydgoskie” zastępujący podręczniki szkolne

Grott Franciszek, „Iskierki Bydgoskie” pierwszym pismem dla dzieci w odrodzonej Polsce, Kalendarz Bydgoski 1968, s. 111-119.