Ryngraf 62 pp

ryngraf
Duży ryngraf z odznaką pamiatkową 62 pp i inskrypcją na odwrocie:
W podziękowaniu / Opatrzności Bożej / – 62 pp 24.XII.1939r. / ppor. Kazimierz / Piątkowski

Źródło: http://myvimu.com/exhibit/14164317-duzy-ryngraf-z-odznaka-i-dedykacja