Archive for the ‘Postaci’ Category

Starostowie w województwie poznańskim (1939)

środa, Listopad 4th, 2015

Starostowie według podziału administracyjnego województwa poznańskiego aktualnego w 1939 r. (więcej…)

Witold Butler (1889 – po 1930)

środa, Lipiec 3rd, 2013

Dowódca 1 batalionu saperów wielkopolskich (XV bsap), ppłk. Wojska Polskiego. Urodził się 8 stycznia 1889 r. w majątku Dorosiny (na Litwie), w rodzinie głównego leśniczego Eustachego i Zofii z Pawłowiczów. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Bobrujsku i Aleksiejewską Szkołę Wojenną. W armii rosyjskiej służył zawodowo od 1 IX 1910 r. Po ukończeniu szkoły wojskowej w Moskwie, 6 VIII 1912 r. został mianowany ppor. wojsk inżynieryjnych. (więcej…)

ppor. Łukasz Ciepliński

piątek, Maj 4th, 2012

W 62 pp był dowódcą kompanii przeciwpancernej. W bitwie nad Bzurą osłaniał przeprawę pod Witkowicami. Osobiście, ogniem na wprost, zniszczył 6 czołgów, w tym 2 na oczach gen. T. Kutrzeby. Za ten czyn został awansowany na polu walki do stopnia porucznika oraz odznaczony krzyżem Virtuti Militari (przez gen. T. Kutrzebę – odznaczeniem zdjętym z własnego munduru). Sytuację potwierdził sierż. Jan Ostrowski.

Stefania Tuchołkowa (1874-1924)

piątek, Styczeń 14th, 2011

Stefania Tuchołkowa z Zaleskich urodziła się 25 kwietnia 1874 r. w Bożejewiczkach (pow. żniński). W roku 1891 wyszła za mąż za ziemianina Antoniego Tuchołka. Do Bydgoszczy przeprowadzili się parę lat później. Cały swój wolny czas poświęcała pracy społecznej. Współpracowała z „Dziennikiem Bydgoskim”, znana była także z działalności literackiej. (więcej…)

Dowódcy 62 Pułku Piechoty

środa, Listopad 17th, 2010

(więcej…)

Aleksander Hertlein (1893-????)

czwartek, Listopad 19th, 2009

mjr. (tab.) Hertlein(-Zięba) Aleksander Wilhelm (ur. 21 VII 1893)
(więcej…)

Stanisław Szlendak (1900-1980)

środa, Październik 21st, 2009

Od 1929 r. służył w Bydgoszczy w stopniu ogniomistrza w 15 Pułku Artylerii Lekkiej, z którym wyruszył na wojnę w 1939 r. (więcej…)

Garnizon bydgoski w karykaturze

piątek, Październik 9th, 2009

31 karykatur autorstwa Edmunda Heydaka, która ukazały się w Dzienniku Bydgoskim w 1934 r. w specjalnym dodatku na XV-lecie 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej.
(więcej…)

Hassan Konopacki (1879-1953)

piątek, Marzec 13th, 2009

Hassan Konopacki urodził się 25 lutego 1879 roku w Mińsku w tatarskiej, muzułmańskiej, rodzinie szlacheckiej. W roku 1897 ukończył Szkołę Artyleryjską im. Konstantego w Petersburgu. W 1904 roku służąc w carskim wojsku w stopniu podporucznika został wysłany na Daleki Wschód do Obwodu Zabajkalskiego. (więcej…)

Eustachy Gorczyński (1893-1958)

poniedziałek, Marzec 9th, 2009

ppłk inż. Eustachy Gorczyński, ur. w 1893 roku w Sędziszowie
od kwietnia 1922 roku do rozformowania – dowódca 27 bsap 2 psap.
W latach 1938-1939 był komendantem CWSap. w Modlinie. W pierwszych dniach wojny udał się z małą grupą organizacyjną na Wołyń w rejon Sarn, w celu zorganizowania dalszego szkolenia elewów saperów. Pod Kowlem dostał się do niewoli radzieckiej. zm. 22 grudnia 1958 w Łodzi.

Jan Szatowski (1907-1988)

poniedziałek, Marzec 9th, 2009

ppłk Jan Szatowski (vel Szatyński) ps. „Kowal”, „Zagończyk”, „Jemioła” – oficer Wojska Polskiego. Dowódca 50 Pułku Piechoty AK. Urodził się 23 stycznia 1907 r. w miejscowości Murafa na Podolu, zmarł 8 września 1988 r. w Poznaniu.
(więcej…)