Witold Butler (1889 – po 1930)

Dowódca 1 batalionu saperów wielkopolskich (XV bsap), ppłk. Wojska Polskiego. Urodził się 8 stycznia 1889 r. w majątku Dorosiny (na Litwie), w rodzinie głównego leśniczego Eustachego i Zofii z Pawłowiczów. Ukończył gimnazjum humanistyczne w Bobrujsku i Aleksiejewską Szkołę Wojenną. W armii rosyjskiej służył zawodowo od 1 IX 1910 r. Po ukończeniu szkoły wojskowej w Moskwie, 6 VIII 1912 r. został mianowany ppor. wojsk inżynieryjnych. Continue reading

ppor. Łukasz Ciepliński

W 62 pp był dowódcą kompanii przeciwpancernej. W bitwie nad Bzurą osłaniał przeprawę pod Witkowicami. Osobiście, ogniem na wprost, zniszczył 6 czołgów, w tym 2 na oczach gen. T. Kutrzeby. Za ten czyn został awansowany na polu walki do stopnia porucznika oraz odznaczony krzyżem Virtuti Militari (przez gen. T. Kutrzebę – odznaczeniem zdjętym z własnego munduru). Sytuację potwierdził sierż. Jan Ostrowski.

Stefania Tuchołkowa (1874-1924)

Stefania Tuchołkowa z Zaleskich urodziła się 25 kwietnia 1874 r. w Bożejewiczkach (pow. żniński). W roku 1891 wyszła za mąż za ziemianina Antoniego Tuchołka. Do Bydgoszczy przeprowadzili się parę lat później. Cały swój wolny czas poświęcała pracy społecznej. Współpracowała z „Dziennikiem Bydgoskim”, znana była także z działalności literackiej. Continue reading

Eustachy Gorczyński (1893-1958)

ppłk inż. Eustachy Gorczyński, ur. w 1893 roku w Sędziszowie
od kwietnia 1922 roku do rozformowania – dowódca 27 bsap 2 psap.
W latach 1938-1939 był komendantem CWSap. w Modlinie. W pierwszych dniach wojny udał się z małą grupą organizacyjną na Wołyń w rejon Sarn, w celu zorganizowania dalszego szkolenia elewów saperów. Pod Kowlem dostał się do niewoli radzieckiej. zm. 22 grudnia 1958 w Łodzi.