Organizacje oficerów w stanie spoczynku w Bydgoszczy

W 1935 roku doszło do fuzji Towarzystw Oficerów W.P. w stanie spoczynku. O tym fakcie donosiła bydgoska prasa 24 lipca 1935 r.

Z inicjatywy dowódcy okręgu korpusu nr. VIII generała [Wiktora] Thommee, odbyło się wczoraj w sali kasyna oficerskiego 62 pp. pod przewodnictwem gen. w st. sp. [Tadeusza] Gałeckiego zebranie oficerów W. P. w stanie spoczynku, zamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy. Tematem obrad, w których wzięło udział kilkudziesięciu oficerów była sprawa fuzji istniejącego na terenie Bydgoszczy koła Stowarzyszenia oficerów w st. sp. ze Związkiem oficerów W. P. w st. sp., na czele którego stoi gen. dyw. w st. sp. [Leonard] Skierski. Po referacie pułk. Hamerskiego z Torunia przeprowadzono ożywioną dyskusję, w wyniku której wszyscy zebrani uchwalili jednogłośnie wstąpić do Związku oficerów W. P. w st. sp., a tem samem zlikwidować istniejące w Bydgoszczy koło Stowarzyszenia oficerów w st. sp. W wyniku dalszych obrad wybrano zarząd [koła] Związku z gen. Gałeckim jako prezesem, oraz gen. [Aleksandrem] Ehrbarem, majorem dypl. [Kazimierzem] Południowskim, majorem [Marianem] Strzyżowskim, majorem [Stefanem] Załęskim i kapitanem [Emilem] Kalitą jako członkami. W skład komisji rewizyjnej weszli pułk. [Kazimierz] Zachar, pułk. [Wiktor] Aleksandrowicz i kpt. Marynowski.

KB, 17/169, 8 Fuzja Towarzystw Oficerów W.P. w stanie spoczynku.

gen. Tadeusz Gałecki
tyt. gen. bryg. Aleksander Ehrbar
płk Hamerski
płk Wiktor Aleksandrowicz (ur. 24.07.1871)
płk int. dypl. Kazimierz Marian Zachar (ur. 10.12.1878, starsz. 1.06.1919, lok. 4)
mjr dypl. Kazmimierz Sergiusz Południowski (ur. 19.02.1888, starsz. 1.06.1919, lok. 20)
mjr Marian Strzyżowski (ur. 9.04.1877, starsz. 1.07.1919, lok. 2)
mjr Stefan Marian Andrzej Załęski (ur. 10.11.1886, starsz. 1.07.1923, lok. 4 korpus kontrolerów)
kpt. int. dypl. Emil Michał Kalita (ur. 26.05.1895, starsz. 1.06.1919, lok. 37)
kpt. Marynowski