Archive for the ‘Wojsko’ Category

50 pp – RO

czwartek, Marzec 16th, 2017

Bój pod Żywotowem

wtorek, Marzec 14th, 2017

Gdzie się to działo:
https://goo.gl/maps/2z1JhNSw9uS2

Mapa 300k (1931):
http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/300K/89_BERDYCZOW_1931_2.jpg

Mapa 200k (1940, ale na podkładzie pierwszowojennej):
http://www.mapywig.org/m/German_maps/series/200K_GvM/GvM@200K@47_49@Braclaw@MGI,BAfEuVW.@1940@univparis8id26619.jpg

Mapa 84k:
http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=R084&mark=29.35,49.2667&ext=mark
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-27_V.1915.jpg
http://www.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/084K/XXXIV-28_(TETIEV)_I.1930.jpg

Mięso…

poniedziałek, Grudzień 19th, 2016

(więcej…)

Niemieckie dywizje pancerne 1939

czwartek, Grudzień 15th, 2016

panzer

Rewolucja 11 listopada w Bydgoszczy

wtorek, Listopad 29th, 2016

Komendantem miasta Bydgoszczy przez Radę Żołnierska został mianowany kpt. Pretzell, pełniący wcześniej funkcje kierownika placu lotniczego.

Cerkiew garnizonowa

sobota, Wrzesień 24th, 2016

W listopadzie 1934 r. cerkiew garnizonowa znajdowała się przy ul. 3 Maja (prawdopodobnie na terenie szpitala garnizonowego).

Terminy świąt pułkowych

sobota, Wrzesień 24th, 2016

13. Zmiany terminów świąt pułkowych.
8238/Wyszk. Wobec powtarzających się stale wypadków przenoszenia dat świąt pułkowych przez poszczególne pułki bez uprzedniego zawiadomienia o tem Gabinetu Ministra zarządzam, aby oddziały meldowały o wszelkich zmianach dotyczących obchodów świąt pułkowych najmniej 3 tygodnie przed ustaloną rozkazem Pana Ministra właściwą datą zainteresowanego oddziału.

Dziennik Rozkazów Dowództwa Okręgu korpusu Nr 8, 1929, R. 11, nr 24

Błękitna Armia gen. Hallera

środa, Wrzesień 7th, 2016

Francuskie dywizje i pułki, które dały sprzęt i kadry do formowanych pułków strzelców pieszych to:
(więcej…)

Tor ślizgowy w Kowlu

czwartek, Czerwiec 16th, 2016

Otwarcie toru ślizgowego 50 p. p.
Niedawno utworzony nasz klub przystąpił w ub. roku do urządzenia toru ślizgowego. Było to ciężkie zadanie i trzeba było pracować z zaparciem siebie, w warunkach trudnych i przy skąpych środkach. Jednak z hasłem „w jedności siła” dokonaliśmy dzieła i już w dniu 14.I b. r. ślizgawkę można było oddać do użytku członków klubu.
(więcej…)

64 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

64. Grudziądzki Pułk Piechoty
W Inowrocławiu dnia 17 sierpnia 1919 roku powstał 64. grudziądzki pułk piechoty. Kadrą Pułku stała się, wydzielona przez 65. pułk piechoty „kompania obornicka”, mająca już poza sobą piękne tradycje bojowe z powstania wielkopolskiego. W początku października 1919 roku został całkowicie zorganizowany I batalion, a w listopadzie tegoż roku – II batalion. W lutym 1920 roku sformowano batalion IV. Jako III batalion wszedł w tym samym czasie do Pułku okryty sławą bojową i trudem dalekiej tułaczki „Oddział Murmański”. (więcej…)

74 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

74. Górnośląski Pułk Piechoty
Na wiosnę 1919 roku drobne oddziały Straży Ludowej w Wielkopolsce przekształcono w bataliony obrony krajowej. II batalion obrony krajowej powstał w powiecie Poznań-zachód. III — w Krotoszynie, a IV – w powiecie Poznań-wschód. Bataliony te, po zorganizowaniu odchodziły na pogranicze polsko-niemieckie, luzując pułki wielkopolskie, które odjeżdżały na front północno-wschodni. W dniu 2 października 1919 roku wymienione trzy bataliony złączono w jeden pułk piechoty, który otrzymał nazwę „1. Pułku Obrony Krajowej”. (więcej…)

75 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

75. Pułk Piechoty
Zawiązkiem 75. pułku piechoty był batalion strzelców nr 7. utworzony w obszarze Częstochowy w lutym 1919 roku. W skład szli ochotnicy – Górnoślązacy, których prześladowania niemieckie, a zwłaszcza działalność antypolska tak zwanego „Grenzschutzu” zmusiła do opuszczenia rodzinnej ziemi. (więcej…)

73 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

W końcu grudnia 1918 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce. W większych osiedlach na prowincji formowały się samorzutnie oddziały wojskowe przystępując od razu do walki z Niemcami. W ten sposób powstał cały szereg kompanij, o nazwach miast, względnie okolic, z których pochodziły. W lutym 1919 roku kompanie te zostały ściągnięte z linii frontu, otrzymując jednocześnie nazwę „Kompanij garnizonowych”. (więcej…)

61 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

61. Pułk Piechoty
61 pułk przemianowano w dniu 7 stycznia 1920 roku z 7. pułku strzelców wielkopolskich. Powstał on 15 marca 1919 roku na froncie wielkopolskim, pomiędzy Wronkami, a Kanałem Obry, z pułku zapasowego „Grupy Zachodniej”, który stworzono w dniu 6 lutego 1919 roku, z zorganizowanych w styczniu tegoż roku: II batalionu garnizonu Poznań i kilku kompanij tejże grupy. Kompanie pochodziły z wielkopolskich drużyn powstańczych, wywodzących się z zachodniego pogranicza byłego Księstwa Poznańskiego: pniewskiej, istniejącej już od listopada 1918 roku, oraz bukowskiej, dusznickiej i lwóweckiej, wystawionych z końcem grudnia 1918 roku. Jak również z drużyn miejscowości okolicznych. (więcej…)

69 pułk piechoty

środa, Maj 25th, 2016

69. Pułk Piechoty
69 pułk piechoty przemianowano w dniu 5 lutego 1920 roku z 11. pułku strzelców wielkopolskich. Pułk ten powstał dnia 23 lutego 1919 roku z wielkopolskich oddziałów powstańczych: batalionów śremskiego, jarocińskiego, koźmińskiego i 1. pułku piechoty z powiatu rawickiego. Oddziały te wywodziły się z „kompanij bezpieczeństwa”, formowanych przez Polaków od 11 listopada 1918 roku. (więcej…)