Koszary III baonu 50 pp w Sarnach

Co prawda prezentowane niemieckie zdjęcie lotnicze pochodzi z 1944 roku (czyli już po ponownym zajęciu tego terenu przez oddziały radzieckie) ale układ zabudowy koszarowej raczej nie uległ zmianie.

Koszary znajdowały się niecały kilometr na zachód od węzła kolejowego w Sarnach.
koszary III/50 pp w Sarnach

W górnej części zdjęcia widoczny piętrowy budynek dowództwa. Tu na współczesnym zdjęciu p. M. Sarysz-Romiszewskiego:
koszary III/50 pp w Sarnach

Poniżej napisów – parterowe bloki koszarowe. Prawdopodobnie cały kompleks był „współzamieszkiwany” przez Ośrodek Sapersko-Pionierski 27 DP.