Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego

Warta honorowa 15 dyw. piech. podczas pogrzebu Marszałka.
W ubiegły piątek podczas defilady na polach Mokotowskich przed zwłokami marsz. Piłsudskiego wartę honorową pełniło 6 oficerów, w tem 4 z 15 dyw. piech z Bydgoszczy. Mianowicie wartę pełnili: d-ca piech dyw. 15 d. p. płk Jaklicz, d-ca 61 p. p. płk dypl. Korkozowicz, d-ca 62 p. p. płk dypl. Powierza i d-ca 59 p. p. płk. Mirgałowski.

db 35/117/11