Czyżkówko buduje cmentarz.

Z polecenia ks. prob. Skoniecznego utworzył się na Czyżkówku komitet budowy cmentarza katolickiego. W skład komitetu weszli: ks. prof. Ludwik Hoffmann jako przewodniczący, p. Bronz Józef – sekret., kpt. rezerwy Jan Dobrucki, pp. Wiśniewski Piotr i Karolewicz Andrzej.
Komitet postanowił odnieść się z prośbą do prezydenta miasta, jak również do Rady Miejskiej, aby domek znajdujący się na przyznanej parceli oddano również dozorcowi kościelnemu na użytek filii kościoła Św. Trójcy na Czyżkówku. Domek ten wraz z całym obszarem znajdującej się ziemi należał przed włączeniem Czyżkówka do miasta i był pobudowany sumptem gminy Czyżkówko. Wykrojenie domku z przyznanej już parceli na powyższy cel, psuje figurę przyszłego cmentara, utrudnia jego urządzenie i pozbawi go estetycznego wyglądu.
Przedmieście Czyżkówko jest przeważnie zamieszkałe przez biedną ludność robotniczą, mieszkającą w bardzo licznych wypadkach w jednej izbie z liczną rodziną, tak iż na wypadek śmierci jednego z członków rodziny, zmuszona jest cała rodzina przebywać ze zmarłym w tej samej ubikacji, co ze względów higienicznych jest niemożliwem. Celem zarządzenia złemu, potrzebną jest przy cmentarzu kostnica, na który to cel nadaje się domek stojący na tej parceli, wybuowany przez gminę.

Dz.B., 12.10.1930 r. nr 237, s. 11.