Uroczystości w 61 p.p.

Obchód uroczystości rocznlcy powstania listopadowego 61 p. p. Wlkp.

Dnia 29 bm. o godz. 16 obchodzi 61 pułk piechoty Wlkp. w lokalu „Resursy Kupieckiej” przy ul. Jagiellońskiej uroczystość rocznicy powstania listopadowego. Na powyższą uroczystość zapraszam wszystklch oficerów I szeregowych rezerwy pułku, wszystkich wojskowych, którzy kiedykolwiek w pułku służyli, członków stowarzyszenia przysposobienia wojskowego, wreszcie wszystkich sympatyków pułku. Wstęp bezpłatny, programy do nabycia przy wejściu. Zebrana z rozsprzedaży programów kwota będzie użyta na cele kulturalno-oświatowe pułku.
Dowódca 61 p. p. Wlkp. (-) Waśkiewicz, pułkownik.

Gazeta Bydgoska 1926.11.27, nr 274, s. 6