Czyżkówko AD 1962

Plan Czyżkówka z mapy Bydgoszczy tzw. obrębówki z 1962 r.

Po roku 1956 Służba Topograficzna WP zaczęła wydawanie dla potrzeb administracji cywilnej tzw. „map obrębowych” poszczególnych powiatów w skali 1:25 000 (potocznie znane jako „obrębówki” lub „powiatówki”). Była to seria jednolicie opracowanych map poszczególnych powiatów, oparta o robocze materiały mapy wojskowej, pozbawiona nie tylko rysunku niektórych obiektów, ale także jakiegokolwiek odwzorowania, siatki kilometrowej czy geograficznej i dodatkowo jeszcze odpowiednio zdeformowana, co i tak nie zwolniło jej od nadania klauzuli „poufne”. Pomimo to wydanie „obrębówek” było poważnym krokiem na drodze odtajniania opracowań topograficznych, ponieważ arkusze tej mapy mogły być przekazywane instytucjom cywilnym i w efekcie mapy te bardzo się rozpowszechniły. Na rynku antykwarycznym stanowią raczej rzadkość, ale można znaleźć je nawet dziś w archiwach i magazynach wielu instytucji.

Czyżkówko