Instrukcje topograficzne WIG

Prace Wojskowego Instytutu Geograficznego, regulowała Instrukcja Topograficzna

Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 2, Techniczna z 1925 r.
Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 3, Zdjęcia stolikowe z 1936 r.
Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. Cz. 4, Unacześnianie map z 1937 r.

(WIG, RCIN, zec)