Spółdzielnia 62 p.p. Wlkp.

Spółdzielnia 62 p.p. Wlkp. w Bydgoszczy z ograniczoną odpowiedzialnością i udziałami została wpisana do rejestru spółdzielni bydgoskiego Sądu Powiatowego 20 października 1925 r. (pod nr 114).

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Spółdzielni został wybrany kpt. Łuszczyński Adam, natomiast Członkami Zarządu zostali: st. sierż. Mazur Juliusz i st. sierż. Perczak Franciszek zaś ich zastępcami: por. Kwiatkowski Telesfor i plut. Łatajka Władysław.

46-20

Jednozłotowy Bon Obiegowy Spółdz[ielczego] Sklepu Wojskowego 62 p.p. czyli moneta zastępcza, której emitentem była Spółdzielnia Wojskowa 62 p.p.wlkp.

Moneta

Pierwsze monety zastępcze w wojsku pojawiły się w 1919 roku. Wówczas w wielu jednostkach wojskowych zaczęły powstawać spółdzielnie. Kredytowały zakup towarów początkowo do 50%, a od 1933 r. do 20% żołdu. Z osiąganych zysków połowę przeznaczały na powiększenie kapitału zakładowego, a z reszty finansowały działalność kulturalno-oświatową dla całego pułku. Monety spółdzielni wojskowych zastępowały często na terenie koszar wszystkie funkcje pieniężne.
Spółdzielnie Wojskowe emitowały monety o nominałach: 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł. Niektóre emisje posiadają nominały dodatkowe w postaci monet 5 gr, 2 zł i 5 zł. Złotówki bito w aluminium. Wyższe nominały w mosiądzu (?), niższe: w cynku, miedzi, niklu lub żelazie. Na awersie podana była wartość monety i nazwa, na rewersie na ogół nazwa jednostki w której się nią posługiwano, czasami także wizerunek orła lub podobizna wodza. Monety były różnej wielkości np. 5-groszowa miała średnicę 15 mm, a 5-złotowa – 25 mm, wykonywane były najczęściej w zakładzie Grabskiego w Łodzi.

Źródło: Gdański Gabinet Numizmatyczny, Poszukiwanie Skarbów