59 pułk piechoty wielkopolskiej – obsada personalna (1929)

dowódca pułku – płk dypl. Wolikowski Romuald
zastępca dowódcy – ppłk Królikowski Julian
adiutant – kpt. Slizewicz W.
naczelny lekarz – mjr dr Jakliński Henryk
d-ca drużyny dowódcy pułku – por. Stęszewski J.
d-ca plutonu artylerii – por. Marcinkiewicz J.
d-ca plutonu pionierów – por. Haczyński K.
d-ca plutonu łączności – por. Babraj E.
kapelmistrz – por. Skupieński Ignacy

kapelan (proboszcz garnizonu) – ks. kap. Pilipowski Leopold
oficer placu – kpt. Rogowski Franciszek

kwatermistrz – mjr Wojtowicz Marian
referent mobilizacyjny – kpt. Mikołajczak Jan
płatnik – kpt. Puk Jan
oficer ewidencji personalnej – por. Piotrowski Jan
oficer materiałowy – por. Kłosowski R.
oficer żywnościowy – por. Radomski Karol
chor. Wróblewski

obwód WFiPW 59 pp
komendant obwodu – kpt. Pasterczyk Adolf
kom. pow. Inowrocław – por. Dobródzki Marian
kom. pow. Strzelno – por. Prandecki Konstanty
kom. pow. Mogilno – por. Spławiński Romuald

dowódca I baonu – p.o. kpt. dypl. Górczewski M.
adiutant – por. Kozicki Eugeniusz
d-ca 1 komp. – kpt. Cyms Paweł
d-ca 2 komp. – kpt. Tułecki Jan
d-ca 3 komp. – por. Szczekowski K.
d-ca 1 komp. ckm – kpt. Baraniecki Jan
młodsi oficerowie baonu:
por. Tuszyński Jan, por. Szuba Jan, por. Lisiogórski Karol, chor. Gałęzewski Józef, chor. Piasecki Franciszek, chor. Kwaśniewski Wojciech, chor. Mańkowski Marian

dowódca II baonu – mjr Cygler Paweł
adiutant – por. Gutorski Franciszek
d-ca 4 komp. – kpt. Symonowicz Wł.
d-ca 5 komp. – por. Szwaba Tadeusz
d-ca 6 komp. – por. Żuchowicz Józef
d-ca 2 komp. ckm – por. Kaucz Jan
młodsi oficerowie baonu:
por. Smoleński Eugeniusz, por. Łaski Edward, por. Pałucki Włodzimiesz, ppor. Sobociński Bolesław, ppor. Zawistowski Michał, chor. Bednarek Jan, chor. Pawlak Czesław

dowódca III baonu – mjr Tworzydło Stanisław
adiutant – por. Olszewski Zygmunt
d-ca 7 komp. – kpt. Wołoszyn Zygmunt
d-ca 8 komp. – kpt. Łęcki Władysław
d-ca 9 komp. – kpt. Nowicki Franciszek
d-ca 3 komp. ckm – por. Popek Stefan
młodsi oficerowie baonu:
por. Sosnowski Kazimierz, por. Budrewicz Gwidon, ppor. Miniewski Kazimierz, ppor. Sadziński Józef, chor. Grząbka Wojciech, chor. Badyna Franciszek

na kursie balonowym w Toruniu – por. Pionko Władysław

Stan na 1 X 1929 r.