Zedzernia, Zecernia

Niestety zaniedbana pisownia, bo pod tém wyrażeniem oznaczamy miejscowość, gdzie są porozstawiane krotły z pudłami, czyli pierwsza część Czcionkarni. Dotąd zowiemy tę część „Zecernią” w przekonaniu, że to wyrażenie spolszczone od „setzen,: a tymczasem jest to dawny wyraz*. Przeto nie tworzę nowego wyrazu, ale tylko przywracam dawną pisownię: Zedzernia, a zatém Zedzerz a nie Zecer.
Stawiać, ustawiać ale co? Krotły w ogólności a inaczéj Czcionki, czyli zachowawszy pisownię Trentowskiego „Trzcionki,” więc pracownik, który się oddał Czcionkarstwu jako ustawiacz czyli Zedzerz, nazwijmy go na przyszłość Trzcionarzem, Zedzerzem a nigdy odtąd Zecerem.

* Czytaj „Słownik języka polskiego” Lindego, pierwsze lub drugie wydanie Zakładu Ossolińskich we Lwowie. Zadzesz, zadzowanie czyli stawiać, ustawiać.

Słowniczek wyrażeń w zawodzie Czcionkarstwa Polskiego używanych i używać się mogących.
Zebrał i pomnożył Żegota Wywiałkowski
Kraków 1865

Inne ciekawe określenia proponowane przez Żegotę Wywiałkowskiego to:
Krotły – Krotlarnia – Krotlarz
Czcionki (Trzcionki) – Czcionkarnia – Czcionarz (Trzcionarz)
Tłoczarnia (Presernia) – Tłocznik
Tłocznie, Wartkotłocznie – Twórcznie
Drabowanie

Ale już…

Słownik Języka Polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde, …
Tom VI. i ostatni U–Z.
w Warszawie, u Autora i w Drukarni Xieży Piiarów. 1814

daje nam na stronie 877:
screen-shot-2016-09-29-at-11-20-18