Fotografowie z Kowla

Jeżeli zdjęcie było robione w Kowlu, na odwrocie można zobaczyć nazwisko fotoatelier wraz z adresem.

W Kowlu:
przy ul. Warszawskiej stary Zakład Fotograficzny Epsztajna,
przy ul. Kolejowej Pracownia Art. Port. N. Deresiewicza,
przy ul. Łuckiej Zakład Fotograficzny M. Terera „Foto.Film” oraz Polski Zakład Fotograficzny „Lech” Jana Żaka, a także Zakład Fotograficzny Z. Gellera.
[Skarby Pamięci: Na Wołyniu cz. 3]

H.M. Lewin, ?
Z. Geller, ?
B Geller, ul. Łucka 53, Zakład Fotograficzny „Rembrandt”
H. Cygielman, ?
A. Sosna, ?

W okresie międzywojennym w Kowlu działało 6 zakładów fotograficznych:
K.J Burak przy ul. Warszawskiej 30,
E. Nusin, ul. Warszawska 34
A. Epsztein, ul. Warszawska 61, ul. Łucka 9 (starafotografia.pl)
I. Epsztejn, ul. Warszawska 98,
Z. Geler, ul. Warszawska 137
Ch. Auchman i Nusin, ul. Sienkiewicza 26

W latach 30. liczne zdjęcia z pieczątką
„Zakład fotograficzny Sz. Epsztejn w Kowlu”
Sz. Epsztejn, ul. Warszawska 71,

W 1938 r. wśród fotografów była także kobieta:
„Pytlówna Marta, ul. Sienkiewicza 4

W 1939 r. fotografia z pieczątką
„Fot. / J. Epsztejna / ul. Królowej Bony 1 / w Kowlu”.

Artystyczna Fotografia „Modern” N. Entin, ul. Łucka 141

Drukarnia w Kowlu:
K. Czernicki i S-ka, ul. Warszawska 78a

Zakład introligatorski:
Władysław Dunaj, ul. Mickiewicza 16

http://fototikon.blogspot.com/2017/10/Kowel-fotografii.html
http://www.starafotografia.pl/