Fotografowie z Kowla

Jeżeli zdjęcie było robione w Kowlu, na odwrocie można zobaczyć nazwisko fotoatelier wraz z adresem.

W okresie międzywojennym w Kowlu działało 6 zakładów fotograficznych:
K.J Burak przy ul. Warszawskiej 30,
E. Nusin, ul. Warszawska 34
A. Epsztein, ul. Warszawska 61,
I. Epsztejn, ul. Warszawska 98,
Z. Geler, ul. Warszawska 137
Ch. Auchman i Nusin, ul. Sienkiewicza 26

W latach 30. liczne zdjęcia z pieczątką
„Zakład fotograficzny Sz. Epsztejn w Kowlu”

W 1938 r. wśród fotografów była także kobieta:
„Pytlówna Marta, ul. Sienkiewicza 4

W 1939 r. fotografia z pieczątką
„Fot. / J. Epsztejna / ul. Królowej Bony 1 / w Kowlu”.

Drukarnia w Kowlu:
K. Czernicki i S-ka, ul. Warszawska 78a

http://fototikon.blogspot.com/2017/10/Kowel-fotografii.html