50 pp – obsada 1929

Obsada oficerska w dniu święta pułkowego 11 maja 1929 r.
(I i II baon stacjonujące w Kowlu)
Nie jest tożsama z właściwymi dowódcami baonów i kompanii

poczet chorągwiany
dowódca – ppor. Kuczyński Zdzisław
chorąży – chor. Schlossberger Stanisław
asysta – st. sierż. Paluszkiewicz Feliks, st. sierż. Borowy Jan

kompania chorągwiana
kompania szkolna – por. Szela Władysław
mł ofic. – ppor. Porcz Antoni, chor. Piszko Jan

I baon
dowódca – mjr Rec Adam
1 kompania – kpt. Krakowski Bronisław
mł. ofic. – por. Zawiła Stanisław, chor. Odzieniec Mieczysław
2 kompania – kpt. Rogalski Albin
mł ofic. – por. Bartoszewicki Leon, ppor. Grąziewicz Erazm
1 komp. ckm – kpt. Rukszan Edward
mł. ofic. – por. Dąbrowski Kazimierz, ppor. Keycha Stanisław

II baon
dowódca – mjr Dotzauer Julian
4 kompania – por. Jachimowicz Aleksander
mł. ofic. – por. Pupko Wiktor, ppor. Makowiecki Michał
5 kompania – kpt. Bydliński Stefan
mł ofic. – ppor. Maruniak Stanisław, chor. Szober Bronisław
2 komp. ckm – por. Juchnowicz Stanisław
mł. ofic. – por. Kosiński Eugeniusz, st. sierż. Gieroba
[w skład baonu włączone plutony łączności i pionierów]

w pułku
por. Baran Franciszek
[kierunkowy]

IMPG7003.JPG