Oddział składu gorącego Zakładów Graficznych im. KEN w Bydgoszczy

5 października 1806 r. Andrzej Fryderyk Gruenauer otworzył niewielki warsztat drukarski przy ul. Poznańskiej 35 (według ówczesnej numeracji), w którym wykonywał m.in. wszystkie druki urzędowe dla władz departamentu bydgoskiego Księstwa Warszawskiego. Już w 1814 r. zakupił od sióstr Klarysek nieruchomość przy ul. Wilhelmowskiej 20 (obecnie ul. Jagiellońska 1), do której przeniósł znacznie powiększoną i zmodernizowaną drukarnię. W tym miejscu drukarnia przetrwała do roku 2005.

Był rok 1986. Bydgoskie Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej świętują swoje 180-lecie. Oddział składu gorącego, bo taką nazwę nosiły połączone działy składu ręcznego i maszynowego oraz komórka korekty domowej i rewizji, stanowili wówczas (w nawiasie rok rozpoczęcia pracy w drukarni):

Aleksander Borucki (1945)
Kazimierz Mądrowski (1945)
Bronisław Klimczak (1946)
Stanisław Szaładziński (1949)
Tadeusz Gołecki (1955)
Stanisław Siudziński (1955)
Stanisław Żakowicz (1955)
Romuald Pieczonka (1963)
Bogumił Pietrzyk (1966)
Anna Wachowiak (1966)
Roman Witucki (1968)
Andrzej Jankowski (1972)
Bogdan Lewandowski (1972)
Mirosław Pawlak (1974)
Bogusława Treichel (1974)
Maria Kamińska (1976)
Ryszard Mądrowski (1981)
Anna Pawlak (1982)
Anna Gabrych (1983)
Ireneusz Nawrocki (1983)
Dorota Rotecka (1983)
Leonard Karolewski (1985)
Eugeniusz Koźlinka (1985)
Henryk Leśniewski (1985)

Z kilkoma z osób wyżej wymienionych przyszło mi parę lat później stać w uliczkach zecerni i pochylać się nad pracującym monotypem.