FKW w Kowlu

Tygodnik dostaw : pismo fachowe poświęcone polskiemu dostawnictwu i odbudowie. R.20, nr 20 (11 lipca 1928), s. 5