Łączność 27 DP

Dowódca łączności 27 DP – kpt. sł. st. KMIECIK Stanisław (ciężko ranny w nogę na skrzyżowaniu w Błądzimiu, bombardowanie)
Kompania telefoniczna – d-ca – kpt. MILÓWKA Stanisław
– skład 4 plutony: ppor. JASTRZĘBSKI (poległ ?), …
Pluton łączności KG – d-ca – por. ZAKRZEWSKI Andrzej (kontuzjowany w Świekatowie, poległ ?)
– za-ca d-cy – por. OSTROWSKI (Oficer łącznikowy 27 DP do 2 Baonu Strzelców (Tczew) 1 IX, ciężko ranny w Świekatowie)
Pluton radio – d-ca – chor. WYRWIŃSKI Marcin (poległ ?)
Drużyna Parkowa Łączności – d-ca – nn podoficer

Stan liczebny wszystkich oddziałów łączności – 10 oficerów i około 360 szeregowych

D-Day i Australijczycy

Aktywnie w dniu lądowania w Normandii brało udział około 3300 Australijczyków. Liczba ta obejmuje 2800 członków RAAF i RAF (zarówno pilotów jak i żołnierzy obsługi naziemnej), 500 marynarzy Royal Australian Navy i około 13 oficerów Australijskich Sił Imperialnych (AIF) służących w Armii Brytyjskiej (w celu zbierania doświadczeń w planowaniu i przeprowadzaniu dużych działań desantowych).
6 czerwca 1944 r. zginęło 14 Australijczyków, z czego 12 było lotnikami RAAF, a 2 członkami RAN.
Według dokumentacji CWGC, w okresie kampanii w Normandii zginęło 1117 Australijczyków (pochowano na cmentarzach lub zostało wymienione na pomnikach w całej Europie).

Dywizjony RAAF biorące udział w operacji: 451, 453, 455, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467.

Oficerowie biorący bezpośredni udział w lądowaniu:
ppłk William („Bill”) Thomas Robertson, szef sztabu 51st (Highland) Infantry Division; 50th (Northumbrian) Infantry Division
mjr Henry Baynton Somer „Jo” Gullett, 2IC kompanii w 7th Bn, Green Howards, Gold Beach; OIC kompanii w 8th Bn, Royal Scots
mjr Douglas („Tim”) Vincent (od 7.06) XXX Corps, 7th Armoured Division i 43rd (Wessex) Infantry Division

Zobacz też:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_contribution_to_the_Battle_of_Normandy

Wieża spadochronowa w Kowlu

wieza Pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa. Na zdjęciu – pierwsza na Wołyniu wieża spadochronowa LOPP, wybudowana w Kowlu, ze składek pracowników kolejowych Dyrekcji Radomskiej PKP.

Źródło: Goniec Częstochowski – 3 kwietnia 1938 r., Rok XXXIII, nr 77

Polski Związek Rugby

W 1925 r. w prasie sportowej pojawiła się taka notka.

Z inicjatywy Z. Z. został powołany do życia Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Rugby, w skład którego weszli pp. płk. Barański, kpt. Skotnicki, kpt. Kureltto, i p. Rotwand. ­
Źródło: Sport Pomorski, 1925, nr 20 (20.08.1925)

Continue reading

Bydgoska wieża spadochronowa

Bydgoska wieża do skoków spadochronowych wyższa od warszawskiej.
Budowana, staraniem Sekcji Szybowcowej przy Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy, wieża do skoków spadochronowych będzie wysoka na 39 metrów.
Znajdująca się na terenie Wystawy Metalurgicznej w Warszawie wieża ma tylko 35 metrów.
KB 36/15/213/9 (1936-09-13)

Sarneński establishment (1933)

starosta sarneński – dr Franciszek Grzesik
starościna – Olga Grzesikowa
referent bezpieczeństwa – M. Tkaczuk
referent wojskowy – M. Rudnicki, prezes PCK w powiecie
buchalter wydziału powiatowego – J. Klimuk
technik wydziału powiatowego – J. Szubartowski
kierownik Kasy Chorych – Irena Zonenberg
prezes BBWR w powiecie – Wacław Korejwo (Poseł na Sejm z Okręgu nr 60 – Pińsk, prezes Powiatowej Rady BBWR)
burmistrz m. Sarny – E. Sierakowski
naczelnik 7 Oddziału Drogowego PKP – inż. Jan Majewski
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – inż. A. Maślijewicz
kierownik Urzędu Skarbowego – Hipolit Siezieniewski
sekretarz sejmiku powiatowego – Jan Kocioł
dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności – Stanisław Rejowski (od 1929 ?)
Inspektor Oświaty Pozaszkolnej – Jan Kochańczyk
dyrektor Szkoły Powszechnej w Sarnach – Józef Woś
komendant garnizonu – mjr Ksawery Wierzbowski (1933-1938)
dowódca pułku KOP „Sarny” – płk. dypl. Tadeusz Lubicz-Niezabitowski (1930-1936?)
sędzia – Wilczkowski
nauczyciele gimnazjum sarneńskiego:
prof. Durska
prof. Król
prof. Turkówna
p. Łentowska, p. Andrzen

Adolf Bohusz-Szyszko – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Michał Parczewski – wiceprezes Rady Powiatowej BBWR
Kazimierz Makarewicz – skarbnik Rady Powiatowej BBWR

bracia Wiązewscy – właściciele kina w Sarnach
inż Kamil Jarmulski – znany na terenie powiatu
dyrektor szkoły – p. Woźny
Kierownik Państwowej Szkoły Wędrownej w Dorotyczach pod Sarnami – p. Kwaśniewski

Zygmunt Kłoczkowski – szef oddziału tygodnika „Wołyń” w Sarnach

p. Puławski – Prezes Wołyńskiej Grupy Parlamentarnej
p. Michalski – inspektor samorządowy
M. Lipiński – instruktor powiatowy (PCK, LOPP?)
Wołyń, nr 43-45

Oflagi – stan na 1 grudzień 1939 r.

L.p.Okręg
Wojskowy
ObózMiejsceOkres
przebywania
Liczba
jeńców
SzpitalZabudowania
1I
Königsberg
Oflag IAStablack
2II
Stettin
Oflag IIAPrenzlau19-09-1939
24-02-1941 - do IIE
1803* 30-09-1939
1866+40* 30-03-1940
2793 15-02-1941
Stargardkoszary
3II
Stettin
Oflag IIBArnswalde
(Choszczno)
06-11-1939
14-05-1942 - do IID
2078+323 04-01-1940
2500 * 1942
Stargardkoszary
4IV
Dresden
Oflag IVAHohnstein
Szwajcaria Saska
01-10-1939
15-05-1940 - do IVB
29-10-1940 - do
63+ord.
27+ord. 29-10-1940
Camenzzamek
5IV
Dresden
Oflag IVBKönigstein
Saksonia
Camenzzamek
6IV
Dresden
Oflag IVCColditz
Saksonia
XX-10-1939
22-05-1940 - do IIA; do IVB (gen.)
XX-08-1943
660
48+18* XX-04-1942
Camenzzamek
7V
Stuttgart
Oflag VAWeinsberg
k. Heilbronn
1000
8VII
Munich
Oflag VIIAMurnau1000koszary
9VII
Munich
Oflag VIIBEichstädt
(ob. Eichstätt) Bawaria
18-10-1939
22-05-1940 - do VIIA
1336*
*22-05-1940
budynki
10VII
Munich
Oflag VIICLaufen
k. Salzburg
1000budynki
11VIII
Breslau
Oflag VIIIAKreuzburg
k. Oppeln
500budynki
12IX
Kassel
Oflag IXABurg Spangenberg
k. Melsungen/Kassel
200budynki
13IX
Kassel
Oflag IXBWeilburg/Lahnbudynki
14IX
Kassel
Oflag IXCRothenbur
n. Fuldą
400budynki
15X
Hamburg
Oflag XAItzehoe/Sandbostel16-09-19391600Rotenburgkoszary
16X
Hamburg
Oflag XBNienburg
n. Wezerą
XX-09-1939
XX-03-1940 - do XA
1000+Rotenburgkoszary Mudra
17XI
Hanover
Oflag XIAOsterode
Harz
1000Wunsdorfbudynki

Święci patroni w czarnej sztuce

230px-Michelangelo_Caravaggio_060

Zecerom patronuje:
św. Katarzyna z Aleksandrii (obok wizerunek świętej pędzlem Caravaggia)

Drukarzom patronują:
św. Augustyn, św. Jan Boży, św. Ludwik (Ludwig) IX Król
Introligatorom patronują:
św. Bartłomiej Apostoł, św. Celestyn, św. Jan Apostoł, św. Ludwik (Ludwig) IX Król, św. Łukasz Ewagelista
Wydawcom patronują:
św. Augustyn i św. Benedykt z Nursji
„Pokrewnym” miedziorytnikom patronuje:
św. Fiakriusz